LIST OTWARTY DO RADNYCH GMINY CZERWONAK

Szanowni Radni Gminy Czerwonak!

Opowiadając się za wyrzuceniem Boga z przestrzeni publicznej, zabroniliście Jezusowi wtrącać się w nasz Polski świat. Tak jakbyście się Go wstydzili. Ustąpiliście ateistyczno-laickim poglądom, lansowanych przez ludzi, którzy w swym życiu Boga nie widząc, w imię …

W CO POLSKA ZOSTAŁA WKRĘCONA PO ROKU 1980 – PRÓBA ZDAIGNOZOWANIA SYTUACJI

– Sierpień 1980r., powstanie „Solidarności”, któremu przewodniczył skompromitowany TW „Bolek”.

– Grudzień 1981r., wprowadzenie stanu wojennego, powołanie nielegalnego WRON, uznanej
   w roku 2012 za tajną zbrojną grupę przestępczą pod wodzą sowieckiego najemnika.

– Marzec 1982r., powołanie sowieckiego Trybunału Konstytucyjnego, do

STAROSTA BEZ HONORU I GODNOŚCI?

Dyrektor biura stowarzyszenia Metropolii Poznań Maciej Musiał – niegdyś wojewoda wielkopolski i szef kancelarii premiera Buzka – zwolnił swojego pracownika Bogdana Frąckowiaka za „poważne naruszenie obowiązków pracowniczych”. Okazało się, że Frąckowiak jest równolegle zatrudniony na drugim etacie w spółce samorządu

POLSKĘ TOCZY DZIŚ CHOROBA!

Zachowanie totalnej opozycji ma oznaki urojeń i zwid maniakalno-paranoidalnych typowych przy schizofrenii i hipokryzji. Chorobach bardzo groźnych i niebezpiecznych dla zdrowego organizmu, mogące wyrządzić krzywdę o nieodwracalnych skutkach.
Ich objawem jest nieadekwatne postrzeganie, przeżywanie, odbieranie i ocenianie rzeczywistości, dominowanie nad

KONTRREWOLUCJA W POLSCE NIE PRZEJDZIE!

Prezydent RP wychodząc z pomysłem zmiany Konstytucji oraz referendum, w którym Naród wypowiedziałby się publicznie w sprawie jej kształtu ustrojowego, włożył kij w mrowisko. W totalnej opozycji w myśl powiedzenia „uderz w stół a nożyce się odezwą” zawrzało niczym w

Zadanie odrębne (wotum separatum) do stanowiska Rady Powiatu w Poznaniu podjętej na sesji w dniu 26.04.2017r. w sprawie: przyjęcia „Karty Samorządności”

„Karta Samorządności” jest formą odpowiedzi na list otwarty z dnia 3 grudnia 2016r., „Stop dewastacji Polski!” podpisany przez 13 sygnatariuszy, w tym Prezydenta Miasta Poznania, wzywający „…wszystkich – obywatelki i obywateli, istniejących profesji i zawodów, instytucji państwowych, w tym, partie

BURZLIWA SESJA GMINY CZERWONAK

W dniu 23 marca br. na sesji Rady Gminy Czerwonak najwięcej czasu radni poświęcili biuletynowi gminnemu „Wiesz Więcej”. Radni odrzucili wniosek Wójta o przeznaczeniu na jego finansowanie kwoty 100 tyś. zł. Kiedy, uchwalany był budżet gminy na rok 2017 radni