STAROSTA BEZ HONORU I GODNOŚCI?

Dyrektor biura stowarzyszenia Metropolii Poznań Maciej Musiał – niegdyś wojewoda wielkopolski i szef kancelarii premiera Buzka – zwolnił swojego pracownika Bogdana Frąckowiaka za „poważne naruszenie obowiązków pracowniczych”. Okazało się, że Frąckowiak jest równolegle zatrudniony na drugim etacie w spółce samorządu

POLSKĘ TOCZY DZIŚ CHOROBA!

Zachowanie totalnej opozycji ma oznaki urojeń i zwid maniakalno-paranoidalnych typowych przy schizofrenii i hipokryzji. Chorobach bardzo groźnych i niebezpiecznych dla zdrowego organizmu, mogące wyrządzić krzywdę o nieodwracalnych skutkach.
Ich objawem jest nieadekwatne postrzeganie, przeżywanie, odbieranie i ocenianie rzeczywistości, dominowanie nad

KONTRREWOLUCJA W POLSCE NIE PRZEJDZIE!

Prezydent RP wychodząc z pomysłem zmiany Konstytucji oraz referendum, w którym Naród wypowiedziałby się publicznie w sprawie jej kształtu ustrojowego, włożył kij w mrowisko. W totalnej opozycji w myśl powiedzenia „uderz w stół a nożyce się odezwą” zawrzało niczym w

Zadanie odrębne (wotum separatum) do stanowiska Rady Powiatu w Poznaniu podjętej na sesji w dniu 26.04.2017r. w sprawie: przyjęcia „Karty Samorządności”

„Karta Samorządności” jest formą odpowiedzi na list otwarty z dnia 3 grudnia 2016r., „Stop dewastacji Polski!” podpisany przez 13 sygnatariuszy, w tym Prezydenta Miasta Poznania, wzywający „…wszystkich – obywatelki i obywateli, istniejących profesji i zawodów, instytucji państwowych, w tym, partie

BURZLIWA SESJA GMINY CZERWONAK

W dniu 23 marca br. na sesji Rady Gminy Czerwonak najwięcej czasu radni poświęcili biuletynowi gminnemu „Wiesz Więcej”. Radni odrzucili wniosek Wójta o przeznaczeniu na jego finansowanie kwoty 100 tyś. zł. Kiedy, uchwalany był budżet gminy na rok 2017 radni

W CZYIM INTERESIE DZIAŁA ZARZĄD POWIATU?

W m-cu styczniu Nowego Roku nie było sesji. Stąd sesja w m-cu lutym obfitowała w liczne wnioski i interpelacje złożone przez radnych z Klubu PiS. Głównym tematem porządku obrad było przedstawienie Radzie raportu o stanie bezpieczeństwa w powiecie poznańskim w

KOMU SŁUŻY PROPAGOWANA W POLSCE PRZEZ SOROSA JEGO SZKODLIWA IDEOLOGIA?

Działania podejmowane przez totalna opozycję w Polsce, będącej na pasku zagranicznych mocodawców znakomicie wpisują się w scenariusz polityczny ustalony w Reykjaviku, w roku 1986 na spotkaniu Gorbaczowa z Reganem. Dzisiejsze „trole” posłusznie, wierni ideologi lewacko liberalnej i jej „poprawności

PO było za, dziś jest przeciw Metropolii – dlaczego?

Pojęcie Metropolii istnieje już od początku transformacji ustrojowej. W październiku 1990 roku z inicjatywy prezydentów 5 miast powstała Unia Metropolii Polskich w formie Fundacji. W lutym roku 2011 odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Aktualnie w UMP zrzeszonych jest

CZY REYKJAVIK 1986 BYŁ NOWĄ JAŁTĄ?

Zakłamywanie historii o obozach koncentracyjnych w Polsce, jest jednym z wielu przykładów wystawiających świadectwo prawdziwego oblicza dotychczasowych rządów w Polsce po transformacji lewacko liberalnej, w której Polska nigdy nie była prawdziwie wolnym i suwerennym Państwem. Od 1989 roku, kiedy doszło …