CZY GMINA CZERWONAK PROWADZI POLITYKĘ PRORODZINNĄ?

W odpowiedzi na dwa wnioski do budżetu gminy roku 2018 jakie złożyłem radzie gminy żadne nie doczekały się pozytywnej odpowiedzi.
Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza wniesiona w roku ubiegłym przez 264 mieszkańców gminy w sprawie utworzenia tzw. „becikowego”, dofinansowania rodzin zamieszkałych w …

ZADYSZKA BUDŻETU POWIATU NA PÓŁMETKU ROKU 2017!

W trakcie sesji Rady Powiatu w Poznaniu, która odbyła się 27 września w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu radni wysłuchali bardzo szczegółowej informacji na temat rynku pracy i raportu o stopie bezrobocia w powiecie poznańskim oraz Poznaniu, gdzie bezrobocie …

Moje wnioski do budżetu Gminy Czerwonak na rok 2018

Wójt Gminy Czerwonak

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak w miejscu

 

Szanowny Wójcie!

Szanowny Przewodniczący Rady!

Niniejszy, zgłaszam wnioski do budżetu gminy na rok 2018, prosząc o ich uwzględnienie na etapie przygotowania projektu budżetu oraz procedury jego uchwalania przez Radę Gminy.

1. …

LIST OTWARTY DO RADNYCH GMINY CZERWONAK

Szanowni Radni Gminy Czerwonak!

Opowiadając się za wyrzuceniem Boga z przestrzeni publicznej, zabroniliście Jezusowi wtrącać się w nasz Polski świat. Tak jakbyście się Go wstydzili. Ustąpiliście ateistyczno-laickim poglądom, lansowanych przez ludzi, którzy w swym życiu Boga nie widząc, w imię …

W CO POLSKA ZOSTAŁA WKRĘCONA PO ROKU 1980 – PRÓBA ZDAIGNOZOWANIA SYTUACJI

– Sierpień 1980r., powstanie „Solidarności”, któremu przewodniczył skompromitowany TW „Bolek”.

– Grudzień 1981r., wprowadzenie stanu wojennego, powołanie nielegalnego WRON, uznanej
   w roku 2012 za tajną zbrojną grupę przestępczą pod wodzą sowieckiego najemnika.

– Marzec 1982r., powołanie sowieckiego Trybunału Konstytucyjnego, do

STAROSTA BEZ HONORU I GODNOŚCI?

Dyrektor biura stowarzyszenia Metropolii Poznań Maciej Musiał – niegdyś wojewoda wielkopolski i szef kancelarii premiera Buzka – zwolnił swojego pracownika Bogdana Frąckowiaka za „poważne naruszenie obowiązków pracowniczych”. Okazało się, że Frąckowiak jest równolegle zatrudniony na drugim etacie w spółce samorządu

POLSKĘ TOCZY DZIŚ CHOROBA!

Zachowanie totalnej opozycji ma oznaki urojeń i zwid maniakalno-paranoidalnych typowych przy schizofrenii i hipokryzji. Chorobach bardzo groźnych i niebezpiecznych dla zdrowego organizmu, mogące wyrządzić krzywdę o nieodwracalnych skutkach.
Ich objawem jest nieadekwatne postrzeganie, przeżywanie, odbieranie i ocenianie rzeczywistości, dominowanie nad