Niniejszym, składam wniosek do Prokuratury Krajowej z prośbą o rozważenia wszczęcia postępowania karnego wobec Sędzi Małgorzata Gersdorf, sprawującej funkcje Prezes Sądu Najwyższego. W mojej ocenie działania Pani Prezes przekraczające normy konstytucyjne i ustawowe określające uprawnienia i obowiązki funkcjonariusza publicznego na tym stanowisku, zmierzają do podważenia i obalenia istniejącego porządku kompetencyjnego struktur organizacyjnych państwa polskiego, do bezprawnej zmiany ustroju Rzeczypospolitej Polski, określonych Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe 02 kwietnia 1997r. Ustroju –demokratycznego państwa prawnego, zakładający udział obywateli w sprawowaniu władzy przez swych przedstawicieli wybranych w wolnych wyborach do parlamentu (sejmu i senatu), urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznych i praworządności stanowiących jej fundament.

Pełen wniosek dostępny jest tutaj.