Interpelacje

Szanowni Państwo, na obecnej stronie chciałbym przedstawić w podsumowaniu i kolejności wystąpień sprawy związane z moimi Interpelacjami. Zapraszam do zapoznania się z nimi. 28.03.2018 – Działając na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Powiatu w Poznaniu, w związku z wymogiem ustawowym dokonywania przez Powiat oceny efektów programów polityki zdrowotnej realizowanych w ramach prowadzonych przez Powiat … Czytaj dalej Interpelacje