Szanowny Pan
STAROSTA
Przewodniczący Rady
Powiatu w Poznaniu

WNIOSEK!

            W związku z doniesieniami prasowymi o zmianie koncepcji modernizacji ulicy Gdyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką w Poznaniu, do wjazdu na teren Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach gm. Czerwonak, zwracam się do Pana Starosty oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego o ujęcie w porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu w Poznaniu, tematu związanego z realizacją projektu przebudowy ul. Gdyńskiej związanego z budową ITPOK zwanej spalarnią, zapraszając do udziału w niej Prezydenta m. Poznania, odpowiedzialnego za realizacje jej zgodnie z porozumieniem zawartym
z Wójtem Gminy Czerwonak.

            Ma ono związek z rezygnacją przez Prezydenta m. Poznania z realizacji etapu modernizacji ul. Gdyńskiej na odcinku od przejazdu kolejowego na Karolinie do wjazdu na Centralną Oczyszczalnie Ścieków w Koziegłowach. Prace związane z przebudową węzła komunikacyjnego na wysokości przejazdu kolejowego miały być wykonane w ramach projektu budowy tzw. III Ramy, zamiennie nazwanym IV etapem. Ważnym jest, aby radni powiatu poznańskiego mogli zapoznać się z przewidywanym harmonogramem prac dotyczącym największej budowy realizowanej w powiecie dla całej Aglomeracji Poznańskiej, w ramach której – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, planowane było przed jej ukończeniem, dla poprawienia połączenia komunikacyjnego miasta Poznania z gminami Czerwonak i Murowaną Gośliną, wykonanie robót w zakresie przebudowy i modernizacji ul. Gdyńskiej na wskazanym odcinku drogi.

            Rada Powiatu powinna być na bieżąco informowana o stanie prac w realizacji tak bardzo ważnej dla mieszkańców naszego powiatu inwestycji realizowanej przez Międzygminny Związek Odpadów Komunalnych dla Aglomeracji Poznańskiej. Istotnym jest nadanie tej sprawie ze względu na jej społeczne znaczenie wyjątkowego statusu, najwyższego zainteresowania Starosty i Rady Powiatu Poznańskiego przebiegiem prac w jej realizacji. Negatywne jej skutki dotkną najbardziej mieszkańców gminy Czerwonak oraz bezpośrednio sąsiadujących 12,5 tyś mieszkańców Koziegłów. Nie wątpliwie tego rodzaju inwestycja dla mieszkańców gminy Czerwonak będzie bardzo uciążliwa, istotnie utrudniając przejazd do m. Poznań i z powrotem. Dlatego powinna być przeprowadzona sprawnie i odpowiedzialnie.

            Jest to ważna altera komunikacyjna zapewniająca jedyne połączenie komunikacyjne m. Poznania z tą częścią gmin ościennych, dlatego radzie powiatu powinno zależeć na bezpośrednim monitorowaniu procesu przebudowy i modernizacji ul. Gdyńskiej na ustalonym w rozmowach Prezydenta miasta Poznania i Wójta Gminy Czerwonak odcinku drogi.

… [W podobnej treści wniosku wystąpiłem do Wojewody i sejmiku Województw Wielkopolskiego z powiadomieniem do wiadomości radnego sejmiku Pana Bartłomieja Wróblewskiego oraz Rady Gminy Czerwonak]