Ostatnio składane Interpelacje

W długi majowy weekend miałem chwilę więc uzupełniliśmy dział Interpelacji składanych przez moją osobę. Zapraszam do zapoznania się z nimi. Odpowiedzi umieszczę w najbliższym czasie, po ich otrzymaniu.

Interpelacje

DLACZEGO LIBERALNE LEWACTWO WALCZY Z CHRZEŚCIJAŃSTWEM ?

Podobno prawda jest kwestią percepcji. Związanej z naszą indywidualną wyobraźnią i inteligencją. Im bardziej mamy je rozwinięte, tym bardziej stajemy się wyrafinowani i przebiegli w swym postępowaniu i zachowaniu, ukrywając siebie samego przed obcymi. Dlatego najczęściej ludzi widzimy je nie …

KOMU SŁUŻY URZĄD NAUCZYCIELSKI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE I EUROPIE?

W dobie ewangelicznych przesłań kościoła hierarchicznego zawartych w dokumencie pt.; „20 Punktów Działalności ws. migrantów i uchodźców”, adresowanych do biskupów i wiernych Kościoła Katolickiego na całym świecie, jak postępować wobec inwazji fali setek tysięcy migrantów i uchodźców zalewającą Europę niczym

GMINA CZERWONAK W CZOŁÓWCE GMIN WIEJSKICH!

W rankingu zamożności per capita (bez wpływów i dotacji zew.)  1560 gmin wiejskich w Polsce, Gmina Czerwonak przy dochodzie w kwocie około 3,2 mln. zł. na jednego mieszkańca awansowała z poziomu 251 w roku 2013 na 163 w roku 2016.…

PRAWDZIWE OBLICZE RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

Na październikowej sesji Rady Powiatu w Poznaniu, większością głosów radnych z PO „Niezależnych od powiatu” i PSL, odrzucono kandydata Klubu Radnych PiS zgłoszonego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego powołanej przez Starostę Powiatu oraz propozycję wprowadzenia do projektu Strategii

PRAWDZIWE OBLICZE POWIATU POZNAŃSKIEGO.

Jak głęboko radni Powiatu w Poznaniu przesiąknięci są liberalno-lewacką poprawnością polityczną świadczy ich zachowanie podczas dwóch  głosowania na październikowej sesji Rady Powiatu. Większością głosów radni odrzucili kandydata Klubu Radnych PiS zgłoszonego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego powołanej przez

CZY GMINA CZERWONAK PROWADZI POLITYKĘ PRORODZINNĄ?

W odpowiedzi na dwa wnioski do budżetu gminy roku 2018 jakie złożyłem radzie gminy żadne nie doczekały się pozytywnej odpowiedzi.
Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza wniesiona w roku ubiegłym przez 264 mieszkańców gminy w sprawie utworzenia tzw. „becikowego”, dofinansowania rodzin zamieszkałych w …

ZADYSZKA BUDŻETU POWIATU NA PÓŁMETKU ROKU 2017!

W trakcie sesji Rady Powiatu w Poznaniu, która odbyła się 27 września w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu radni wysłuchali bardzo szczegółowej informacji na temat rynku pracy i raportu o stopie bezrobocia w powiecie poznańskim oraz Poznaniu, gdzie bezrobocie …

Moje wnioski do budżetu Gminy Czerwonak na rok 2018

Wójt Gminy Czerwonak

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak w miejscu

 

Szanowny Wójcie!

Szanowny Przewodniczący Rady!

Niniejszy, zgłaszam wnioski do budżetu gminy na rok 2018, prosząc o ich uwzględnienie na etapie przygotowania projektu budżetu oraz procedury jego uchwalania przez Radę Gminy.

1. …