Czym prędzej należałoby zakazać działania w Polsce tym fundacją i stowarzyszeniom, które zajmują się propagandą oraz uprawianiem polityki za pieniądze płynące z zagranicy. Traktowanie na równi organizacji skupiających ludzi prawych i uczciwych oraz polskich patriotów z antypolską, opłacana z zagranicy piątą kolumną, nie ma nic wspólnego z wolnością, demokracja i równością wobec prawa, ale jest objawem zwykłej lekkomyślności i bezdennej głupoty. Jest dowodem na to, że dyktatura reacko-liberalnej poprawności politycznej zainfekowała niektóre umysły, także te uważane za niezależne, prawicowe i wolnościowe.

Naiwność rządzących i bezkarność zdrajców naszej Ojczyzny, w swej nienawiści i agresji wobec „Dobrej Zmiany” rozzuchwaliła sprzymierzeńców diabła do tego stopnia, że dziś knują zamach na integralność i niezależność naszego Państwa. O czym świadczy list otwarty „Stop dewastacji Polski!” podpisany przez 13 „świętych krów” przepraszam, „byków”, nakłaniającym do dokonania przewrotu prawowitej władzy RP wybranej w sposób demokratyczny w wyborach parlamentarnych. Jest ono działaniem zmierzającym do usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polski. Wzywanie funkcjonariuszy Policji, Sędziów, Prokuratorów i kadry Wojska Polskiego do wypowiedzenia obecnej władzy RP aktu nieposłuszeństwa i sprzeciwu, służącym wywołaniu destrukcji i destabilizacji w strukturach Państwa, o charakterze dywersyjnym i anarchistycznym, mającego znamiona podżegania i namawiania do czynu zabronionego, kwalifikowanego jako przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 128 kk. i art. 18 kk., rażąco naruszający zasadę konstytucyjną zawartej w art. 13 Konstytucji RP, zakazującego istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Najwyższy czas, aby definitywnie rozprawić się ze zdrajcami Ojczyzny, będących na pasku obcej agentury, zagranicznej służb specjalnych finansowanych przez zachodnie, korporacje i oligarchów finansowych. Oddających Polskę w ręce służb kontrwywiadu rosyjskiego FSB.