Kolejny wyciek projektu wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. nowelizacji ustawy o TK z dnia 22.12.2015r., podobny do wcześniejszego wycieku projektu Komisji Weneckiej ws. nie przestrzegania w Polsce demokracji, dobitnie świadczy o planowych antypolskich działaniach, wrogich naszemu Państwu totalitarnych ugrupowań politycznych.

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/926838,wiceprezes-tk-wyciek-projektu-wyroku.html

Dziecinne tłumaczenie się sędziego Stanisława Biernata jest żenujące. Fakty niezbicie wskazują na zmowę międzynarodówki liberalno-lewackiej przeciwko Polsce, usiłujących wszelkimi sposobami zawłaszczyć dla siebie. Zważając na na wcześniejsze działania, które opisuje w poprzednim artykule oraz fakt, wzmożonej aktywności Pana Prezesa TK w objazdowym wizytowaniu placówek „platformersów” przeciek, moim zdaniem nastąpił nie przypadkowo. Jego polityczne zaangażowanie się po stronie elit poprzedniej ekipy rządzącej PO-PSL wspomaganej obecnie przez Nowoczesną w tym „konstytucyjnym” konflikcie jest nad wyraz wymowne, wskazując na czyim jest „pasku” Pan Prezes TK. Celem Jego destrukcyjnego działania jest doprowadzenie do destabilizacji struktur Państwa, zablokowanie prac Parlamentu i Rządu RP.

Zdaje się, iż obiektywizm i bezstronność, a nade wszystko apolityczność będące podstawowymi cechami charakteryzującego każdego uczciwego Sędziego są Panu Rzepińskiemu obce, co podważa jego wiarygodność i zdolność do dalszego sprawowania szczególnie odpowiedzialnej funkcji, do której został powołany. Prezes TK swych sympatii i tęsknoty za „starym porządkiem” nie ukrywa. Dla człowieka honoru sprawującego funkcje publiczną jest rzeczą oczywistą, że straciwszy zaufanie Obywateli, którym ma służyć powinien zachować się z godnością i złożyć rezygnacje z jej dalszego pełnienia. Widocznie Pan Rzepiński kończył inną szkołę i wychowany został w innych wartościach.

Obradowanie TK w okolicznościach naruszających przepisy ustawy o TK oraz ustawy zasadniczej, którym jest Konstytucja, odbieram jako nie udany spektakl, fałszujący prawdę, wciskający „kit” Obywatelom. Przerażające jest to, że ten farsa szkodzi wizerunkowi Naszej Ukochanej Ojczyzny, nie zasługującej po latach cierpień i krzywd wyrządzonych Jej przez faszystowskich i komunistycznych okupantów. Uważam, że nie powinno się jej dłużej tolerować ani pobłażać, tylko nazywając zło po imieniu, odważnie ją napiętnować i osądzić!

W moim przekonaniu jesteśmy świadkami podejmowania przez opozycję prób obalenia przemocą prawowitej, wybranej w demokratycznych wyborach organów władzy w Polsce, która nie może pogodzić się z utratą wpływu na kierunek rozwoju zachodzących przemian ustrojowych w naszym Państwie! Mamy do czynienia ze zdradą naszych narodowych interesów, Polskiej Racji Stanu! Ten chocholi taniec wokół Trybunału któremu przewodzi Pan Prezes czas najwyższy zakończyć, zaś zdrajców deportować do ich mocodawców!