Sławomir Cenckiewicz wrzucił na swojego Facebooka fotografię dyplomu jaki dostał Lech Wałęsa. Jest to dyplom nadania Honorowego Członkowska Lechowi Wałęsie przez masoński klub Rotary Club. Jak w takim razie Lech Wałęsa godzi swój katolicyzm z takim środowiskiem?
Tajemnicą nie jest, że również wielu dostojników Kościoła katolickiego w Polsce i w innych krajach należą do tego zacnego klubu, otrzymując różnorakie dotacje finansowe przy budowie Kościoła czy innych obszarach działaniach np. humanitarnych. W ten na pozór szlachetny sposób, tego rodzaju ugrupowanie masońskie wkrada się w łaski Kościoła katolickiego.
Wolnomularstwo, inaczej masoneria lub sztuka królewska jest międzynarodowym ruchem, mający na celu duchowe doskonalenia jednostki i braterstwa ludzi różnych religii, narodowości i poglądów. Określenie „Masoneria” wywodzi się z języka angielskiego free masons. Po raz pierwszy termin free masons użyty został w angielskim tekście z 1376 roku i oznaczał murarzy zorganizowanych w Londynie w bractwo. Ruch ten charakteryzuje się istnieniem trójkątów masońskich, lóż wolnomularskich, obediencji oraz rozbudowanej symboliki i rytuałów. Masoneria to zespół bractw o charakterze elitarnym i dyskretnym. Przynależność jest nie jawna, utrzymywana w tajemnicy, podobnie jak ich cała działalność. Historia jej powstania i prowadzonej działalności jest złożona i owiana tajemnicą. Nie miejsce tu i teraz aby szerzej ją opisywać i zagłębiać się w Jej historię. Odsyłam do licznej literatury istniejącej w tym temacie.
Zachęcam do zapoznania się z wydawnictwem opisującym ich bogatą przeszłość i wpływ na życie wielu społeczeństw i Państw w tym Polski. Polecam publikacje książki, wydaną w dwóch częściach autorstwa Ks. kard. Jose Maria Caro Rodrigueza z Chile, opisującej wolnomularstwo i jego tajemnice. O istniejącym zagrożeniu wynikającym z rozwoju lóż masońskich, przenikających do struktur Kościoła katolickiego rozbijających jego jedność, przestrzegał biskup Józef Sebastian Pelczar, wydając różne publikacje w tym temacie. Beatyfikowany w Rzeszowie przez papieża Jana Pawła II dnia 2 czerwca 1991 podczas IV pielgrzymki do Polski. Jego kanonizacja odbyła się 18 maja 2003 na placu św. Piotra w Rzymie. Ojciec Święty Jan Paweł II podkreślając zasługi biskupa w demaskowaniu i ujawnianiu źródeł zła w Kościele Katolickim, zwrócił uwagę na skalę problemu, przekazując wiernym katolikom świeckim swoisty znak, nie zauważony w społeczeństwie Polskim i pominięty milczeniem przez polskojęzyczne media. Warto jest o tym pamiętać sięgając do źródeł!
Pytanie zawarte na wstępie nie jest pozbawione sensu. Bowiem, czy dziś przynależność Biskupów katolickich i katolików świeckich do lóż masońskich, bractw wolnomularskich, różnych rytów, nawet ze szlachetnych pobudek,  jest właściwa, stanowiąc jeden z elementów planowej walki z Kościołem Katolickim, będąc w dluższej perspektywie dla Jego wiernym i hierarchii śmiertelnym zagrożeniem???