Materiał prasowy użyty w artykule pt.: „Radny: Szczepienia drogą do prostytucji”. ukazanym w Głosie Wielkopolskim w wydaniu z dnia 19.12.2015r., autorstwa Pani Paulina Jęczmionki, stanowi manipulację określeń i sformułowań zawartych w mej opinii publikowanej w tym temacie na własnej stronie internetowej. Oświadczam, że nie wyraziłem zgody na publiczne rozpowszechnienie mej opinii w formie dokonanej przez dziennikarkę, ani też nie autoryzowałem zamieszczonych w artykule dosłownie cytowanych zdań, z których dziennikarka wycinając część słów, przekręciła ich sens. Przytaczane przez dziennikarkę wybiórczo zdania są wyrwane z szerszego kontekstu, celowo wypaczając myśli w nich zawarte. Postępowanie Pani Pauliny Jęczmionki oznacza sprzeniewierzenie się etyce i misji dziennikarskiej, jest czynem mającym znamiona popełnienia przestępstwa zniesławienia zmierzającego do ośmieszenia i poniżenia funkcjonariusza publicznego w opinii publicznej lub narażenia na utratę zaufania potrzebnego dla sprawowania mandatu radnego, naruszającym dobra osobiste i wizerunek w rozumieniu przepisów art. 212. § 1. Kk. oraz art. 23 Kc.

Pragnę wyjaśnić, iż motywacją złożonego wniosku na ostatniej sesji Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie przeprowadzenia debaty w zakresie dotyczącym „Genezy szczepionek HPV”, jest wywołanie szerokiej dyskusji publicznej w tym temacie, służącej pewnego rodzaju podsumowaniu działań, po okresie kilku lat stosowania programu szczepień ochronnych przeciwko HPV, realizowanych w ramach prowadzonej przez powiat poznański polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego. Wirus atakuje dziś nie tylko narządy płciowe ale również jamy ustnej wywołującym raka szyjki macicy u kobiet i raka gardła u mężczyzn. Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie dotyczący szczepień zapobiegających zarażeniu wirusem HPV, wymaga poważnej i głębokiej analizy. Niepokój budzi przede wszystkim, od kilku dziesięciu lat znacząco wzrastająca w Polce liczby zachorowań na tę śmiertelną chorobę. Wszystkim znane są źródła pochodzenia wirusa brodawczaka ludzkiego, głównych czynników ryzyka jego powstania i rozwoju. Jednak pomija się je milczeniem. Stanowią pewnego rodzaju „wstydliwe” tabu.

Same szczepienia bez odpowiedniej edukacji, uświadamiającej młode pokolenie o istniejących zagrożeniach związanych z prowadzonym stylem życia, sprzyjającym rozwojowi wirusa HPV, nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Dłuższe stosowanie środków aborcyjnych czy wieloletnie przyjmowanie doustnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, obok rozpoczęcia w wieku dojrzewania inicjacji seksualnych, częstego uprawiania stosunku płciowego, współżycia seksualnego z wieloma partnerami, wymienione są jako główne czynniki ryzyka. Ponadto, czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia tego nowotworu jest seks oralny uprawiany z osobą zakażoną wirusem HPV. Do takich wniosków doszli uczeni zarówno w USA jak i w Europie. Jak wynika z ponad dwudziestoletnich badań przeprowadzonych w USA podanych na stronie internetowej „gazeta.pl zdrowie, „Rewolucja seksualna spowodowała wzrost zachorowalności na raka jamy ustnej u amerykańskich mężczyzn aż o 225%.”. W Wielkiej Brytanii liczba nowotworów złośliwych jamy ustnej u mężczyzn od 1989 roku wzrosła w sumie o 50%. W Polsce również rośnie liczba zachorowań na raka narządów jamy ustnej u mężczyzn wywołany wirusem HPV. Może należało by równolegle szczepionkami podobnymi również objąć młodych chłopców? Jeśli tak to dlaczego tego się nie czyni???

Z powyższego wynika, iż same szczepionki nie zniszczą źródeł choroby siejącej śmiertelne żniwo. Nie dają też gwarancji nie wystąpienia powikłań poszczepiennych, tym bardziej, kiedy skutki uboczne stosowanych szczepionek nie są do końca rozpoznane. Nie wiadomo jak one wpłyną na późniejszy rozwój immunologiczny i prokreacyjny kobiety. Same szczepionki też w samym sobie stwarzają zagrożenie ryzykiem, tylko innego rodzaju. Szczepionki są profilaktyczną metodą zapobiegającą a nie likwidacją źródeł powstania śmiertelnego wirusa. Ochronne działanie szczepionki trwa około minim 5/6 lat, co oznacza, że kobieta w okresie swego życia, dla skuteczności leku powinna otrzymać serie dwóch kolejnych szczepień, w odstępie 5/6 lat. Czy tak jest, nie wiem? Czy ktokolwiek prowadzi rejestr zaszczepionych dziewcząt, monitorując ich stan zdrowia, celem zaobserwowania powikłań poszczepiennych???

Odpowiedni program edukacyjny wskazujący na konieczność unikania wymienionych czynników ryzyka, uprawiania seksu w okresie dojrzewania, z wieloma partnerami, używania środków antykoncepcyjnych oraz konieczność przeprowadzania cyklicznie kontrolnych przesiewowych badań cytologicznych, opartej na diagnostyce cytologicznej połączonej z kolposkopią (wiziernikowanie szyjki macicy) dających prawie 100% skuteczności, które są badanie nieinwazyjne, bez możliwości wystąpienia skutków ubocznych, z jakimi mamy do czynienia przy szczepieniach ochronnych HPV., w moim przekonaniu są równie ważne, jak nie ważniejsze od szczepionek. Mam wrażenie, że w program profilaktyki zdrowotnej aktualnie, przede wszystkim i głównie skupiony jest na szczepieniach, których stosowanie jest w interesie ich producentów oraz silnego lobby farmaceutycznego. Co uważam, jest nieporozumieniem i wielkim błędem, którego skutki społeczne mogą być nieodwracalne. Ciężar prowadzonej profilaktyki zdrowotnej w zwalczaniu wirusa HPV powinien być kompleksowo i równomiernie rozłożony na wszystkie metody profilaktyki szerokiej edukacji, badania cytologiczne i szczepienia.

Z pobieżnej analizy czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi śmiertelnego wirusa HPV wynika, iż związane są one z warunkami i standardem życia, stylem i wyznawaną filozofią, rzutującą na uprawiany model życia, w którym promowana jest jej seksualizacja.

W wyniku złego przekazu medialnego, merytoryczna dyskusji na rzeczowe argumenty zastąpiona została gromkimi oskarżeniami, zarzutami i różnego rodzaju epitetami kierowanymi pod moim adresem, w problemie ważnym społecznie, który zasługuje na rzetelne i uczciwe zdiagnozowanie.

ZAPRASZAM do zapoznania się z treścią niżej podanymi linkami:

http://grodzisk.naszemiasto.pl/artykul/zdrowie-szczepienie-dziewczynek-na-hpv-w-ogniu-krytyki,280567,art,t,id,tm.html

http://www.hpv.pl/articles/6059.html

http://mediweb.pl/rak-szyjki-macicy-wczesne-wykrywanie

http://niepoprawni.pl/blog/576/grozna-szczepionka-przeciw-hpv