Zakłamywanie historii o obozach koncentracyjnych w Polsce, jest jednym z wielu przykładów wystawiających świadectwo prawdziwego oblicza dotychczasowych rządów w Polsce po transformacji lewacko liberalnej, w której Polska nigdy nie była prawdziwie wolnym i suwerennym Państwem. Od 1989 roku, kiedy doszło do haniebnego spisku i zdrady Polskiej Racji Stanu, nasze Państwo rządzone było przez wrogi Polsce spisek w Magdalence, przypieczętowany kolejnym układem targowickim okrągłostołowym w Warszawie. Obywatelom Polskim wmawiano, ze jesteśmy ponoć wolnym i demokratycznym krajem, gdy tymczasem Polskę oddano na pożarcie lewacko liberalnej transformacji ustalonej w październiku roku 1986 na spotkaniu Gorbaczowa z Reganem w Reykjaviku. Podczas, którego Gorbaczow zgodził się na tzw. Pieriestrojkę, w zamian za to, że komunistom nie spadnie włos z głowy, zapewniając im bezkarność za popełnione zbrodnie. W rozmowach w Reykjaviku w 1986, obok tematu transformacji komunizmu i rozbrojenia, była również mowa o umożliwienie emigracji radzieckich Żydów z ZSRR. Gorbaczow uzyskał zgodę Reagana na transformacje komunizmu w kapitalizm, pod warunkiem, ze komunistom nic się nie stanie, oraz ze będą mogli się uwłaszczyć. Komuniści po stanie wojennym głosząc hasło „socjalizm tak, wypaczenia nie” mieli 3 lata, przygotować okrągły stół do rozmów z „Judaszami”. Dzisiaj odkrywamy prawdę o tym historycznym wydarzeniu, wiedząc że było to oszustwo stulecia, w którym Naród Polski ponownie został haniebnie oszukany i zdradzony, oddany ponownie w niewolę. Żaden zbrodniarz komunistyczny nie został ukarany – wręcz przeciwnie, został nagrodzony wysoką emeryturą i wieloma innymi dobrodziejstwami. Polskę rozkradziono z jej majątku narodowego, na którym uwłaszczony zostało wielu byłych prominentnych działaczy peerelowskich służb odpowiedzialnych za zbrodnie komunistyczne w Polsce. Na spotkaniu w Reykjaviku w roku 1986 dokonano nowej Jałty i pozwolono komunizmowi przepoczwarzyć się w kapitalizm. Polska została poświęcona i sprzedana dla wyższych globalistycznych celów i dążeń światowej oligarchii finansowej, wielkich korporacji biznesowych. Lansowana „poprawność polityczna” służyła utrzymaniu w ryzach – ustalonego w Reykjaviku w roku 1986 i realizowanego scenariusza, wszystkich Państw przystępujących do Unii Europejskiej.

Nic dziwnego, że totalna opozycja, wszelkimi siłami i środkami dąży do obalenia przemocą obecnej legalnej władzy PiS, stając się wrogiem Polski. To tłumaczy obecne ich działania, nacechowane nienawiścią i agresją do ”Dobrej Zmiany”, w których zaciekle broniła swego wpływu w Trybunale Konstytucyjnym utworzonym w okresie stanu wojennego w roku 1982, niczym reduty starego ustroju w nowym brzmieniu, będący atrybutem koncepcji ustroju państwa prawego powstałego w środowisku niemieckich i austriackich liberałów. Zasada państwa prawnego przypisująca w systemie politycznym prawu nadrzędną pozycję nad władzą parlamentarną po raz pierwszy wpisana została do konstytucji niemieckiej w roku 1949, zaś do Konstytucji Polskiej w grudniu roku 1989.

Dziś, kiedy ten scenariusz zaczyna pękać i kruszyć się, odsunięci od koryta i wpływu na kształt polityki państwa lewaccy liberałowie wnoszą histeryczne larum i wrzask. Krzywda im się dzieje, bo nie mogą już okradać Polski, oszukiwać Jej Obywateli. Doić Polskę z jej naturalnych zasobów. Fałszowanie historii Polski przez propagandę niemiecką wspomaganych przez polskojęzyczne media, będące na pasku u niemieckich panów oraz ośrodki agenturalne działające w Polsce wpisuje się idealnie w ten lewacko liberalny scenariusz. Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela niepodległość nam odbiera. Drugiego sortu dzieci potomków komunistów postępując wzorem targowiczan sprzedają Polskę ich zagranicznym mocodawcom.

Z dzisiejszej perspektywy, tłumaczy to mowę nienawiści i agresji ze strony totalnej lewacko liberalnej opozycji, która jak mówi przysłowie „tonący brzytwy się chwyta”, wspierana przez obcy kapitał, po trupach będzie zmierzać do objęcia w Polsce władzy. Żadne racje merytoryczne ani rzeczowe argumenty do nich nie docierają, bowiem są na nie zamknięci. Ich celem jest doprowadzić do obalenia siłą „Dobrej Zmiany” A ostatnio również w USA, gdzie utracili władzę. Kolejne Państwo, które również po wcześniejszych Węgrach i niedawnym Brexicie wymknęło się spod ich wpływów i kontroli. Mam nadzieję, że z pomocą Bożą damy radę. Naród Polski nie pozwoli oddać w szatańskie ręce naszej umiłowanej Ojczyzny Rzeczypospolitej Polski!