W Polsce lewicowe poglądy kojarzą się najczęściej z socjalizmem. Nic bardziej mylnego. Socjalizm ma wieloznaczne pojęcie, odnoszące się do ideologii politycznej, gospodarczego ustroju Państwa, postulującego upowszechnienie świadczeń socjalnych i poddania gospodarki kontroli społecznej (poprzez instytucje państwowe, samorządowe, korporacyjne lub spółdzielcze), opartej na wspólnej własności. Częścią wspólną wszystkich odmian socjalizmu jest promowanie idei wolności, równości i sprawiedliwości społecznej. Socjalizm ewaluował na tyle, że dziś praktycznie przeszedł do historii. Elementy tej idei nie są chrześcijaństwu obce. Niektóre elity polityczne celowo stawiają je jako sprzeczną z wiarą katolicką. Jest ono czystą manipulacją nastawioną na wprowadzenie zamętu w umysłach Obywateli, celem dokonania podziału i rozbicia jedności w Narodzie.

Lewactwo jest skrajnym poglądem lewicowym o rodowodzie komunistycznym, zwanym goszyzmem, ruchem ideologicznym powstałym w latach 60. XX wieku, szerzącego idee nonkonformistycznej kultury, której odmianą jest „gender”, opartym na trockizmie i maoizmie. Jest „kastą” ludzi o kosmopolitycznych poglądach na świat, negującego w nim wszelkie podziały kulturowo-polityczne i terytorialne, za swą ojczyznę uznając nie Kraj ale cały świat, wolnego od podziałów i wszelkich granic, politycznie i społecznie stopionego w jedną wspólnotę ogólnoludzką. Stanowiący przeciwieństwo patriotyzmu i nacjonalizmu.

Współczesny kosmopolityzm promowany jest przez globalistów i anarchistów. Cała filozofia lewacka zamyka się w mentalności „Kalego” oraz w lansowanym haśle „Rób-ta co chce-ta”. Cechą charakterystyczną lewactwa, jest przekręcanie pojęcia słów, nadając im odwrotne znaczenie. Ich mowa oznacza tak-nie nie-tak. Podważają sens istnienia tradycji. Negują każdy system wartości. Łamią wszelkie zwyczaje związane z lokalną wspólnotą, nazywając je w ciemnogrodem. Nie uznają Boga, którego rugują z wszystkich dziedzin działalności Państwa, na każdym poziomie życia, pojmowanego jako krępującego wolność i prawa jednostki.

Lewactwo dziś stanowi największe zagrożenie dla pokoju i jedności w świecie. Zagraża demokracji i wolności. Mówiąc o zachowaniu tolerancji sami nie tolerują odmiennych poglądów, kulturowej różnorodności. Zarzucając przeciwnikom politycznym nienawiść i agresję, sami wykazują postawy przejawiające nienawiść i agresje!

Lewactwo wszelkimi środkami w myśl zasady „cel uświęca środki” dążą do narzucenia światu własnej wizji świata opartej na nowym ładzie i porządku polityczno-społecznym, bez Boga i wiary chrześcijańskiej, wykorzystując wojujący koran do straszenia Obywateli terroryzmem. Pod pozorem obrony ludzkości, przybranej szlachetnymi i szczytnymi hasłami, wprowadzają ideologie niszczącą historyczny dorobek poszczególnych Narodów, burząc tożsamość, na której zbudowana została ich Państwowość.

Poglądy lewackie są bardzo niebezpieczne, są one bardzo groźne, gotowe wywołać III wojnę światową. Podobnie jak inne ustroje totalitarne, komuniści i naziści po „trupach” zmierzają do władzy, do zarządzania całym światem. Kto im stanie na drodze przejadą niczym czołg. Wzniecają burdy, wcześniej na Węgrzech, dziś w Polsce i USA, kąsają coraz bardziej, pokazując swe pazury, ujawniające prawdziwe intencje i zamiary, nie uznając i nie szanując woli większości Obywateli wyrażonych w demokratycznych wyborach, podważając demokratyczno-prawny ustrój polityczny w tych Państwach. Jutro są zdolni wywołają awanturę w Austrii, jeśli wynik wyboru prezydenta nie przypadnie do „gustu” lewactwu światowemu, które w Polsce łączy swe siły zakładając nowe ugrupowanie polityczne pod nazwą Unia Europejskich Demokratów. „Szatan ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni”.

Wygraliśmy z oba ustrojami totalitarnymi, nazizmem faszystowskim i komunizmem bolszewickim dzięki temu ze wytrwaliśmy wierze Katolickiej. Zwyciężymy i dziś. Wierni Honorze, Bogu i Ojczyźnie obronimy Polskę i Europę przed kolejnym najazdem lewacko-liberalna odmianą totalitarnego ustroju. Tak nam dopomóż Bóg!