Anty Polska Rezolucja PE jest tworem tych samych osób co przez 6 lat zatajali prawdę o „zbrodni Smoleńskiej”, którzy przez 25 lat swoich rządów sprowadzili Polskę do pozycji wasali Europy. Europy zdominowanej przez lewacko-liberalne ugrupowania. Nie uznających granic państwowych, tożsamości narodowych, ich różnorodności kulturowo-historycznych, depczących prawo Obywateli każdego kraju do samostanowienia o swojej Ojczyźnie, zachowania Jej suwerenności.

Podnoszenie się dziś Polski z kolan, nie podoba się elitom co władze utracili. Odsunięci od władzy nie chcą się z tym faktem pogodzić podobnie jak ze „zbrodnią smoleńską”. Nie szanując woli większości Obywateli łamią wszelkie zasady systemu demokratycznego Państwa prawa. Nie Rząd Polski powinien być adresatem tej rezolucji, tylko aktualna opozycja, sprawująca władzę w Polsce po roku 1989, której lud w wyborach parlamentarnych roku 2015 odebrał. Manipulując faktami nie mając zamiaru tych prawd przyjąć ani uznać, podejmują w sposób jawny działania przeciwko własnemu Państwu. Szatan stał się dla nich „guru”. Odsunięci od „koryta”, w obronie utraconych przywilejów i wpływów, swe sumienia oddali na usługi zła, podpisując cyrograf o zdradzie Polskiej Racji Stanu, za którą zgodnie z art. 127 i 128 Kodeksu karnego:

Art. 127.
§ 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
Art. 128.
§ 1. Kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (…).

W świetle wyżej przywołanych przepisów oraz art. 6. kc. stanowiącego, iżCiężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.” słusznym i zasadnym byłoby wnieść pozew przeciwko Europosłowi Panu Januszowi Lewandowskiemu do Trybunału Stanu celem przeprowadzenia postępowania dowodowego na zasadność zarzutów kierowanych przeciwko prawowitemu Rządowi RP, zawartych w uzasadnieniu projektu przyjętej przez PE antypolskiej rezolucji. Działanie takie obnażyłoby kłam i fałsz opozycji, ponoć walczącą o interesy „Polskie”. Ujawniłby skalę przestępstwa dokonywanego przez PO oraz wspierające je Nowoczesną i KOD!