Powszechnie wiadomym jest, że wirus HPV, objawiający się powstaniem brodawek w okolicach narządów moczowo – płciowych jest przyczyną zachorowań kobiet na raka szyjki macicy. Głównymi czynnikami ryzyka prowadzącymi do zachorowania kobiet na tego rodzaju nowotwór złośliwy są przede wszystkim:
– rozpoczęcie w wieku dojrzewania inicjacji seksualnych,
– częste uprawianie stosunku płciowego,
– współżycie seksualne z wieloma partnerami,
– przez długi czas stosowanie tabletek antykoncepcyjnych.

Wirus brodawczaka ludzkiego atakuje nie tylko narządy płciowe, ale także narządy jamy ustnej, wywołując raka gardła. Coraz częściej odnotowuje się zachorowania na tego rodzaju raka u mężczyzn. Czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia tego nowotworu jest seks oralny uprawiany z osobą zakażoną wirusem HPV. Do takich wniosków doszli uczeni zarówno w USA jak i w Europie. Jak wynika z ponad dwudziestoletnich badań przeprowadzonych w USA podanych na stronie internetowej „gazeta.pl zdrowie, „Rewolucja seksualna spowodowała wzrost zachorowalności na raka jamy ustnej u amerykańskich mężczyzn aż o 225%.”. W Wielkiej Brytanii liczba nowotworów złośliwych jamy ustnej u mężczyzn od 1989 roku wzrosła w sumie o 50%. W Polsce również rośnie liczba zachorowań na brodawczaka ludzkiego u mężczyzn. Tego rodzaju dane są przemilczane w środkach masowego przekazu.

Przeciwny jestem aby tego rodzaju wniosków nie korzystać pochodzących z krajów, które w tej dziedzinie mają większe niż Polska doświadczenie!

Powodem istotnie zwiększającym ryzyko zachorowań na brodawczaka ludzkiego zarówno u kobiet jaki u mężczyzn jest rozwiązłość seksualna. Znaczący wzrost ilości zachorowań na tego rodzaju nowotwora złośliwego, będącego chorobą cywilizacyjną, wynika z wyznawanej filozofii i stylu życia promowanego przez ruchy liberalno-lewackie.

Dlatego w moim przekonaniu większy wysiłek należy skierować na edukacje o czynnikach zwiększających ryzyko zachorowań. Czas spojrzeć prawdzie w oczy!

Finansowane szczepionek przeciwko wirusowi HPV, jest jedną z metod profilaktyki pierwotnej zapobiegającym zakażeniom HPV. Dla ich skuteczności powinny być podawane w trzech odrębnych dawkach w odstępie pięciu lat. Dziewczęta, które były szczepione w wieku 12/13 lat w roku 2008 powinny być poddane ponownym szczepieniom w 2013r. oraz 2018r. Czy jest tak faktycznie??? Niezależnie od szczepień wskazane są też badania kontrolne cytologiczne, będącą profilaktyką wtórną, traktowanej jako trzecią metodę walki z wirusem HPV.

Podstawową metodą profilaktyki pierwotnej służącej zapobieżeniu zakażeniom HPV, jest unikanie wielu partnerów seksualnych i wczesnego rozpoczęcie inicjacji seksualnych. Posiadanie wiedzy, uświadamiającej o czynnikach ryzyka utraty zdrowia, wynikającym z uprawianego stylu życia, szkodliwego dla zdrowia, wywołującego raka szyjki macicy u kobiet. Szczepionki mają charakter leku chroniącego organizm przed zakażeniom HPV, zapobiegającego jego negatywnym skutkom zdrowotnym, nie likwidują źródła powstania zabójczego wirusa.

Problem jest głębszy i wielowątkowy związany przede wszystkim z wyznawaną filozofią i stylem życia. Środki publiczne w moim głębokim przekonaniu, opartym na wartościach chrześcijańskim, powinny być przekazane na walkę z tą tendencją, którą jak św. Jan Paweł II nazwał cywilizacją śmierci. Ten bój stawia bardzo wysoko porzeczkę moralną i etyczną tym wszystkim, którzy mają się Katolikami!

Zatem, Metodą profilaktyczną pierwotną nie tyle są szczepionki co uświadomienie społeczeństwa o negatywnych skutkach zdrowotnych, do unikanie wielu partnerów seksualnych i wczesnego rozpoczęcie inicjacji seksualnych czy seksu oralnego.

Samorządy powiatowe i gminne ze środków publicznych finansują koszt szczepionek zwanych ochronnymi przeciwko brodawczaka ludzkiego – zwanego „HPV” wywołującego raka szyjki macicy u kobiet. Dotychczas umieszczane w programie szczepień zalecanych dla dziewcząt już w wieku 10 lat, od, od „jutra” mają być wpisane jako szczepienia obowiązkowe, co oznacza że finansowane będą ze środków NFOZ. O co z chłopcami w tym wieku???

Czy ktokolwiek z osób kompetentnych zgłębił się w rzeczywistą przyczynę wzrostu zachorowań w Polsce na ten wyjątkowo złośliwy nowotwór u kobiet i mężczyzn, który dziś sieje śmiertelne żniwo wśród Polek, będące osobistym dramatem i tragedią wielu rodzinach?

Ochronne działanie szczepionki trwa 5 lat, co oznacza, że kobieta w okresie swego życia, powinna otrzymać serie trzech szczepień kilkakrotnie. Z doniesień prasowych wynika, iż szczepionka przeciw wirusowi HPV produkowana jest przez międzynarodowy koncern farmaceutyczny firmę Merck z siedzibą w Niemczech. W Europie występuje pod nazwą Gardasil, zaś w Polsce stosowana jest pod nazwą Silgard. Nie rozpoznane są jego skutki uboczne, zmian hormonalnych i prokreacyjne, jakie pojawią się po podaniu szczepionki, powikłania poszczepienne mogące wystąpić w przyszłości, objawiające się niemożliwością zajścia w ciążę, niepłodnością czy wcześniejszą menopauzą. Nie ma żadnej konkretnej informacji potwierdzającej skuteczność szczepionek fundowanych ze środków publicznych. Coraz więcej matek godzących się na tego rodzaju szczepienia (zabezpieczenia) ma wątpliwości, co do efektywności i skuteczności tych leków.

Czy stan zdrowia dziewczyn poddanych szczepieniom jest monitorowany przez lekarza prowadzącego? Czy mają zapewnioną stałą opieką medyczną? z przebiegu, której prowadzona jest dokumentacja, dla zdiagnozowania chorób, rejestrująca każde przypadki zachorowań i jej objawy? Obawiam się, że tak nie jest! – Dlaczego? Bo tak naprawdę nie o zdrowie tych dziewczynek chodzi, tylko o demontaż ładu i porządku społecznego, opartego na systemie wartości chrześcijańskiej oraz ogromne zyski osiągane prze firmy farmaceutyczne, fundujące Polsce leki przeterminowane, odrzucone przez Państwa, które negatywnie doświadczyły skutków tego rodzaju kampanii ekspansji zysku forowanych przez producentów forowanych leków.

Źródłem sprzyjającym rozwojowi wirusa HPV, będącego powodem znaczącego wzrostu zachorowań na raka szyjki macicy u kobiet, jest prowadzony przez nie styl życia, związany ze środowiskiem propagującym wyzwolenie seksualne kobiet, narażającej kobiety na większe ryzyko niebezpieczeństwa zakażenia wirusem HPV. Wirus HPV przenoszony jest drogą płciową. Znaczący wzrost zachorowań na tego rodzaju nowotwór złośliwy spowodowany jest zmianą natury ideologicznej filozofii życia.

EDIT: Treść dalszej części artykułu została usunięta, po tym jak Głos Wielkopolski w swoim artykule odniósł się nie do sensu artykułu, a do mojej opinii.