W rankingu zamożności per capita (bez wpływów i dotacji zew.)  1560 gmin wiejskich w Polsce, Gmina Czerwonak przy dochodzie w kwocie około 3,2 mln. zł. na jednego mieszkańca awansowała z poziomu 251 w roku 2013 na 163 w roku 2016.

Natomiast w tegorocznym edycji rankingu przeprowadzonym przez Politechnikę Warszawską mającego na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego, a także promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców, uszeregowany według wyników rozwoju i dynamiki przedsiębiorczości, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska, nasza gmina zajęła 40 miejsce w kategorii gmin wiejskich (1560). Ranking opracowywany na podstawie 15 wskaźników, uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy, a materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego.

W rankingu wykonanym przez Politechnikę Warszawską JST Zrównoważonego Rozwoju obejmujący 2478 samorządów, nasza gmina Czerwonak zajęła 40 miejsce w kategorii gmin wiejskich (1560).  W tegorocznej edycji rankingu liderem wśród gmin wiejskich został Kleszczów (woj. łódzkie). Spośród gmin miejsko-wiejskich pierwsze miejsce zajęły Polkowice (woj. dolnośląskie). Biorąc pod uwagę gminy miejskie, na prowadzeniu znalazł się Karpacz (woj. dolnośląskie). Z kolei najdynamiczniej rozwijającym się miastem na prawach powiatu została Warszawa przed. Poznaniem, który zajął II miejsce na 66 tej kategorii miast.

Gratuluję Wójtowi Gminy – życząc prócz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym, udanych wyborów samorządowych i dobrych wyników w Nowym Roku 2018!