Działając na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Powiatu Poznańskiego, składam na ręce Przewodniczącego Rady INTERPELACJĘ, prosząc o udzielenie pełnej odpowiedzi w sprawie dotyczącej finansowania przez Powiat szczepień ochronnych przeciwko brodawczakowi ludzkiemu – zwanego dalej „HPV”.

1. Interpelacja złożona dnia 08.07.2015