Jan Grabkowski uczestnicząc na ostatniej w tej kadencji sesji Rady Gminy Czerwonak chwalił się osiągnięciami, które dla naszych mieszkańców są mizerne, żenująco niskie w zakresie dotyczącym poprawienia fatalnego stanu dróg powiatowych przebiegających przez gminę Czerwonak. W realizacji inwestycji związanych z przebudową dróg powiatowych Powiat nie traktował równo wszystkich, obejmujących swym działaniem 17 gmin. Według sobie znanych kryterium Starosta w jednych gminach angażował wyższe środki na przebudowę i remonty dróg powiatowych w innych mniejsze, bądź minimalne jak w przypadku gminy Czerwonak.

Z rocznych sprawozdań z wykonania budżetu powiatowego, wynika, że :

W roku 2014 na przebudowę dróg powiatowych wydatkowano ogółem 15,8 mln. zł., z czego w gminie Czerwonak około 1,1 mln. zł. tj. przeszło 7,2%. Najwięcej Mosina – 5,2 mln. zł. tj. 32,9%

W roku 2015 na przebudowę dróg powiatowych wydatkowano ogółem 22,2 mln. zł., z czego w gminie Czerwonak około 700 tys. zł. tj. przeszło 3%. Najwięcej Rokietnica – 5,4 mln. zł. tj. 24,3%

W roku 2016 na przebudowę dróg powiatowych wydatkowano ogółem 21,8 mln. zł., z czego na gminę Czerwonak 1,4 mln. zł. tj. 6,4%. Najwięcej Komorniki – 5,2 mln. zł. oraz Swarzędz 5,1 mln. zł. Łącznie 10,3 mln. tj. 47,2%.

W roku 2017  na przebudowę dróg powiatowych wydatkowano ogółem 23,4 mln. zł. z czego na gminę Czerwonak prawie 800 tyś zł. tj. 3,4%. Najwięcej Komorniki – 8,5 mln. zł. oraz Dopiewo 7,7 mln. zł. Łącznie 16,5 mln. zł. tj. 75,5%

I półrocze 2018 na przebudowę dróg powiatowych wydatkowano ogółem 15,7 mln. zł., z czego w gminie Czerwonak około 116 tys. zł. tj. przeszło 0,74%  Najwięcej Kleszczewo 9,5 mln. zł. tj. 65,5%

PLAN ROCZNY 2018 zakłada wydatki na przebudowę i remonty dróg powiatowych na poziomie 83 mln. zł., z czego w gminie Czerwonak 8,5 mln. zł. tj. przeszło 10%. Kwota zaplanowana została  w wysokości środków wydatkowanych na ten cel przez 4 lata w okresie od 2014 – 2017. Lecz niestety, w związku z przedłużeniem się inwestycji związanych z przebudową drogi powiatowej ul. Poznańskiej na odcinku w Koziegłowach oraz budową sygnalizacji świetlnej ul. Północnej i Południowej w Promnicach, środki w kwocie łącznej około 7 mln. zł. zostaną przekazane jako środki niewygaszające na rok 2019.
Oznacza to, że w upływającej kadencji Starosta Poznański wymienionych inwestycji w naszej gminie w kolejnym roku nie realizuje.

Fatalny stan chodników wzdłuż ul. Poznańskiej w Koziegłowach i Kicinie, leżących w pasie drogi powiatowej, zagrażające bezpieczeństwu pieszym, nie doczekały się remontu w aktualnej kadencji samorządowej. Gmina Czerwonak nie jest w gronie gmin uprzywilejowanych Pana Starosty realizującego zadania własne w zakresie inwestycji związanych z przebudową dróg powiatowych.

ŁĄCZNIE w okresie ostatnich 4 lat na przebudowę dróg powiatowych wydatkowano ogółem około 83 mln. zł., z czego na gminę Czerwonak około 3 mln. zł. tj. 3,6%. Który to fakt dobitnie świadczy jak po macoszemu traktowana była i jest przez Starostę nasza lokalna Wspólnota, tym samym mieszkańcy gminy Czerwonak.

Dlatego, należy się poważnie zastanowić, czy osoba Jan Grabkowski zasługuje na miano Starosty Poznańskiego z punku widzenia interesu mieszkańców gminy Czerwonak w kolejnej kadencji samorządowej?