W dobie ewangelicznych przesłań kościoła hierarchicznego zawartych w dokumencie pt.; „20 Punktów Działalności ws. migrantów i uchodźców”, adresowanych do biskupów i wiernych Kościoła Katolickiego na całym świecie, jak postępować wobec inwazji fali setek tysięcy migrantów i uchodźców zalewającą Europę niczym tsunami, brak jest jakiegokolwiek odniesienia do otaczającej nasz rzeczywistości, faktów z jakimi mamy aktualnie do czynienia w Europie i Polsce. Dokument wydany z okazji obchodów Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy nie obejmuje tła politycznego, permanentnego zatruwania Europy obcą ideologią. Pomija milczeniem źródła zachodzących zdarzeń w Europie. Prawdziwego oblicza przemycanych nielegalnie do Europy imigrantów i uchodźców pochodzenia islamskiego, wyznawców koranu w wydaniu okresu medyńskiego po 622 roku, podporządkowanego prawu szariatu głoszącego śmierć wszystkim nie wiernym, chrześcijanom i żydom.

            Biskupi Polscy wydając się być głusi i ślepi na fakt jawnego przybrania przez wilka owczej skóry, stają się odźwiernym wpuszczającego wilka do Polskiej zagrody, narażając swą owczarnie na rozproszenie i pożarcie. Znamiennym jest, że dokument przygotowany przez watykańską Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka z okazji obchodzonego Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy wydany został przed obchodami Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan!

            Czyjej presji czy interesom ulegają Biskupi bagatelizujący istniejące zagrożenie dla cywilizacji judeochrześcijańskiej w Europie? Pozwalając na permanentne niszczenie jej dziedzictwa historycznego i kulturowego, oderwania od chrześcijańskich korzeni i fundamentów. Będącego głównym celem scenariusza konsekwentnie realizowanego przez liberalno-lewacki układ unijny.  Czyżby nasi hierarchowie Kościoła Katolickiego zapomnieli słowa Jezusa mówiącego o Dobrym Pasterzu w ewangelii św. Jana 10.1 „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem.”.

            Zdaje się, że jesteśmy świadkami prawdy, gorzkiej prawdy, przed którą przestrzegał wiernych św. Ks. Biskup Józef Sebastian Pelczar, przez św. Jana Paweł II beatyfikowany 2 czerwca 1991r. w Rzeszowie i kanonizowany 18 maja 2003 roku w Rzymie. W swych publikacjach wskazywał na realnie istniejące zagrożenie dla kościoła katolickiego, duchownych i świeckich ze strony lóż wolnomularskich. Pisał o masonerii, jej istocie, zasadach, dążności, początkach, rozwoju, organizacji, ceremoniału i działaniach. Ostrzegał przed przenikaniem ich „wtyczek”, „szczurów”, „kretów” w struktury kościoła hierarchicznego oraz organizacji i ruchów katolickich, celem rozbicia jedności od wewnątrz Kościoła Katolickiego. Mam wrażenie, że  Biskup Józef Sebastian Pelczar bardzo trafnie przewidział zapowiadane niebezpieczeństwo, z którym dziś mamy do czynienia!