Szanowni Radni Gminy Czerwonak!

Opowiadając się za wyrzuceniem Boga z przestrzeni publicznej, zabroniliście Jezusowi wtrącać się w nasz Polski świat. Tak jakbyście się Go wstydzili. Ustąpiliście ateistyczno-laickim poglądom, lansowanych przez ludzi, którzy w swym życiu Boga nie widząc, w imię tolerancji rugują Boga z życia innych ludzi – Dlaczego?

Żaden z Was nie miał odwagi na sesji w dniu 18 maja br. bronić istnienia Boga w życiu publicznym. Zachowaliście się niczym Judasz. Współczuję i żal mi Was, że tak dajecie się wkręcać przez Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marcina Wojtkowiaka, który racje przyznaje ugrupowaniom spychających w niebyt akcenty religijne (katolickie) w uroczystościach publicznych upamiętniających zdarzenia historyczne w dziejach Polski.

Rozumiem, że postawa radnych jest wyrazem przypodobania się poprawności politycznej lansowanej przez środowiska lewacko-liberalne, w tym ruchom podobnym do LGBT czy Amnesty International, szerzących ideologie gender obcej chrześcijańskiej wizji świata.

Z ewangelii. św. Mateusza 10.33 Jezus naucza: „Kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem”. Na sesji w dniu 18 maja br., odwracając się plecami do prawdy i Boga, daliście własną postawą świadectwo, komu tak naprawdę służycie.

Gratuluję zdrady naszej wiary, w której zakorzeniona jest nasza Ojczyzna, w obronie której w walce o wolną i suwerenną Polskę miliony naszych rodaków oddało swe życie, ponosząc śmierć na wielu frontach z okupantem nazistowskim i bolszewickim.

Życzę dobrego samopoczucia!
– Marek Pietrzyński