Zawędrowali do Zjednoczonego Królestwa organizując w Londynie manifestacje przeciwko referendum, w którym Brytyjczycy wyrazili w większości wolę wystąpienia z Unii Europejskiej.
52 procent Brytyjczyków opowiedziało się za wyjściem z UE.

Manifestacja ta, jest zatem protestem przeciwko wynikowi referendum, będącego instrumentem systemu demokracji, wezwaniem do jego nie poszanowania, de facto wystąpieniem przeciwko demokracji. Wzywaniem, do podziału Wielkiej Brytanii na miasta czy regiony, pod względem wyniku. Większość mieszkańców brytyjskiej stolicy była innego zdania. Za chwile, wzorem z naszego kraju podobne wiece bądź z większym natężeniem i rozmiarach, odbywać się będą w innych miastach Wielkiej Brytanii. Zatem wiec ten jest niczym innym jak wezwaniem do anarchistycznego modelu działania, zmierzającego do rozbicia jedności i solidarności narodowej, których spoiwem jest wspólna historia i język, kultura i tradycja. Tego rodzaju będące wezwaniem do bratobójczej wojny narodowej pod pozorem zagrożonego interesu mniejszości. W ten scenariusz wpisują się działania w Polsce Kodu i Nowoczesnej.pl.
Rozkład wyniku referendum jednoznacznie wskazuje, że zadowoleni z Unii są Obywatele większych miast, aglomeracji czy metropolii. Oznacza to, że biurokracji Unijni bardziej faworyzują i preferują duże metropolie niż obszary wiejskie, których mieszkańcy wyraźnie wykazali w referendum swe niezadowolenie wobec polityki Unii, ingerującej w wewnętrzne sprawy Państw członkowskich. Unia służy interesom światowej oligarchii finansowej, nie zwykłym, przeciętnym Obywatelom. Jet to twór mający instrumentalnie podporządkować interesy poszczególnych Państw w niej zrzeszonych dyktatowi globalnej polityce  najbogatszym elitom i koncernom gospodarczych tego świata.

Dlatego uważam, że Nowoczesna.pl i KOD są młodszymi siostrami tego samego bractwa.

Życzę Brytyjczykom, aby nie dali się owładnąć szatańskim zamysłom. Nie dali się socjotechnicznymi metodami zmanipulować. Aby ich umysły nie uległy kuszeniom Jezusa na pustyni. Mam nadzieję, że podobnie jak Polacy, nie tylko swój język mają ale i swój rozum.