W piśmie z dnia 01.09.2020r. Prezes SO w Poznaniu, będącej odpowiedzią na SKARGĘ informuje mnie o fakcie, że zostałem przydzielony do grupy ławników przypisanych sędziemu, który będzie nie obecny do 1 marca 2021r. (w piśmie błędnie wpisano rok 2020). Co oznaczałoby, że wszystkie rozprawy, które sędzia prowadził zostały zawieszone. W pozostałych przedstawionych uwag i wątpliwościach natury formalno-prawnych w kwestii dotyczącej działalności Rady Ławniczej, Prezes stwierdził, że nie jest uprawniony do weryfikacji mej oceny jako, że Rada Ławnicza jest samodzielna.