W dniu 23.12.2014 roku złożyłem swoją pierwszą Interpelację w Radzie Powiatu, działając jako Radny. Zapraszam o zapoznania się z jej treścią.


Działając na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Powiatu Poznańskiego, składam na ręce Przewodniczącego Rady INTERPELACJĘ w sprawie zdarzenie mającego miejsce na początku sierpnia w Komornikach k. Kleszczewa.

W porzuconym magazynie doszło do rozszczelnienia się beczek z zgromadzonymi w nich bardzo niebezpiecznymi chemikaliami, skutkując dużym prawdopodobieństwem wystąpienia poważnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz wystąpienia szkody w środowisku. Interwencja straży pożarnej, neutralizującej wydobywające się z pojemnika substancje chemiczne ujawniła zły stan pozostałych baczek z niebezpiecznymi substancjami. O powadze powstałego zagrożenia dla ludzi i środowiska świadczy fakt, podjęcia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dnia 25 sierpnia 2014r. decyzji o objęciu składowiska niebezpiecznych odpadów programem “bomb ekologicznych”, która pozwoliła na współfinansowanie kosztów ich usunięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pełna Interpelacja w PDF

Pełna Interpelacja w DOC