Kicin, dnia 8 października 2016r.

 

Szanowny Panie Prokuratorze!

Konstytucja RP w art. 13 zakazuje istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Przemoc – to intencjonalne działanie wobec drugiej osoby, mające na celu wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie, postawę lub stan fizyczny osoby pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ, przy czym wyróżnia się dwa zjawiska: przemoc fizyczną i przemoc psychiczną.

Cała Polska oglądając transmisję z posiedzenia Komisji Sejmowej rozpatrującej obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i dopuszczalności przerwania ciąży oraz ustawy – Kodeks karny, zwanej ustawą zaostrzającej przepisy aborcyjne była świadkiem stosowania takiej właśnie przemocy psychicznej wobec członków Komisji przez zewnętrznych uczestników, zakłócających obrady Komisji Sejmowej oraz Sejmu RP, których postępowanie było działaniem ewidentnie łamiącym wyżej przywołany artykuł Konstytucji RP. W moim głębokim przekonaniu Takie działanie jest sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawa.

Zachowanie się kilkudziesięciu uczestników na posiedzeniu Komisji urągało wizerunkowi publicznemu oraz godności władzy publicznej, którego organem opiniotwórczym jest Komisja czyli Sejmowi RP, podważając doń wiarygodność i zaufanie społeczne. W takiej atmosferze i klimacie nie może Komisja merytorycznie pracować, a tym bardziej podejmować racjonalne, kluczowe w polityce państwa decyzje. W moim głębokim przekonaniu Prokurator Krajowy RP powinien z urzędu wszcząć postępowanie wyjaśniające – czy na wymienionym posiedzeniu, podczas obrad Komisji Sejmowej nie doszło do popełnienia przestępstwa, polegającego na dokonanie czyny zabronionego, aktu bezprawnego, łamiącego przywołany na wstępie przepis ustawy zasadniczej, o co niniejszym bardzo uprzejmie proszę?

 

Z poważaniem

Marek Pietrzyński