Za przyczyną „Gazety Wyborczej” w mediach ujawniono publicznie projekt opinii, który jest poufny. Tym samym gazeta Michnikowska wpisuje się w scenariusz KOD-u i jego cel polityczny, którym jest obalenia demokratycznie wybranej władzy RP. Listy szefa MSZ są jak najbardziej zasadne. Ujawnienie projektu oceny Komisji Weneckiej przed ostatecznym tekstem opinii nie jest przypadkiem. Jest to kolejny przykład świadczący o złowrogiej postawie Unii Europejskiej, zdominowanej przez lewackie ugrupowania wobec Polskiego Narodu. Opozycja, która wykorzystuje poufny projekt opinii do bieżącej walki politycznej, dezawuuje rolę Komisji Weneckiej, podważając jej prestiż i zaufanie do niej. Proces dialogu z Komisją Wenecką, który miał pomóc rozwiązać sytuację wokół TK, został wykorzystany przez opozycję do przypuszczenia brutalnego ataku na rząd w celach wyłącznie politycznych. Politycy PO i t. zw. Nowoczesnej próbują straszyć i wywoływać histerię. Komisja Wenecka odsłoniła tym samym swe prawdziwe oblicze, wskazując czyim i jakim panom służy. Polacy nie ugną się i nie padną na kolna!
Polski my naród, polski lud, Królewski szczep Piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg.
Tak nam dopomóż Bóg!