Dzięki zaufaniu, jakim obdarzany jestem przez mieszkańców gminy Czerwonak od 1994r., sprawując nieprzerwanie mandat radnego gminy do 2014r., (I kadencje w m. Poznaniu) w obecnej VII kadencji powierzony mi został mandat radnego Powiatu w Poznaniu. Stanąłem przed nowym wezwaniem, którego początki były bardzo trudne. Wraz z pięcioma radnym założyliśmy Klub Radnych, którego przewodniczącym został kol. radny Filip Żelazny (prawnik).

Po wyborach samorządowych 16 listopada 2014r., Rada Powiatu w Poznaniu w dniu 28 listopada 2016r. wybrała Starostę i Zarząd Powiatu. Mija zatem półmetek obecnej kadencji samorządu, co sprzyja dokonaniu podsumowania i oceny działalności Starosty Jana Grabkowskiego i koalicji PO-PSL- Niezależni dla Powiatu rządzącej w powiecie.

Po złożonej rezygnacji przez Jarosława Dobrowolskiego mandatu radnego członka Klubu Radnych PO, z powodu zatrzymania Go przez Policję, za przekroczenia szybkości jazdy samochodem w terenie zabudowanym i próbę przekupienia funkcjonariuszy, zwolnił się etat członkowski w Komisji Rewizyjnej. Po moich wcześniejszych perturbacjach związanych z wyborem mnie do Komisji Rewizyjnej, po roku czasu zostałem jej członkiem. Wówczas zrezygnowałem z udziału w Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego. Ponadto, jestem również członkiem Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Na bieżąco staram się informować mieszkańców, na stronie internetowej www.pietrzynski.pl oraz w czasopiśmie „Alternatywy” o najważniejszych sprawach, którymi się zajmuję i działaniach podjętych w powiecie. Wyrażam w niej też własne poglądy w istotnych tematach związanych z aktualną polityką społeczno-gospodarczą naszego Państwa.

W Powiecie złożyłem:

 • 16 wniosków w sprawach należących do zadań powiatu, w tym przede wszystkim związanych z realizacją budżetu 2015r., jego planowaniem w zakresie inwestycji drogowych w gminie.
 • 17 interpelacji. Interweniując min.:

  – w sprawie utylizacji odpadów niebezpiecznych gromadzonych w „Preseko” Sp. z o. o.
  w Bolechowie,

  w zakresie ochrony środowiska, zachowania cennych walorów i zasobów przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonka, przed jej degradacją ekologiczną spowodowaną planowanym przebiegiem budowy Obwodnicy Północno-Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej.

 • Dwa Pisma, występując do Wojewody o wszczęcie z urzędu, w ramach prowadzonego nadzoru działalności powiatu, postępowania wyjaśniającego pod względem kryterium godności z prawem, w sprawach:

  – informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu w II półroczu, która

  organowi stanowiącemu nigdy nie była radnych przedstawiana publicznie na sesji Rady
  Powiatu.

  – realizacji przez powiat programu szczepień ochronnych przeciw HPV, realizowanych
  w ramach prowadzonej przez powiat polityki zdrowotnej w powiecie, doprowadzając do
  publicznej debaty w tym temacie.

Staram się uczestniczyć w każdej sesji Rady Gminy Czerwonak, przekazując radnym informacje z powiatu. W Urzędzie Gminy złożyłem:

 • wniosek o zmianę nie chlubnej nazwy osiedla 40 lecia PRL.
 • propozycję rozpatrzenia możliwości powrotu do szkół podstawowych gabinetów psychologiczno-pedagogicznych i stomatologicznych.
 • projekt Obywatelskiej Inicjatywie Uchwałodawczej wnioskując w nim o przywrócenie utraconego w roku 2009, dla mieszkańców gminy świadczenia tzw. „gminnego becikowego” z tytułu urodzenia dziecka, bez kryterium dochodowego, który aktualnie jest przez radnych rozpatrywany.
  Marek Pietrzyński