Dnia 07.01.2015r., odbyło się I posiedzenie Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego, na którym nastąpiło ukonstytuowanie się Komisji, przedstawienie członków. Wybrano Zastępce Przewodniczącego. Przewodniczący (PO) wstępnie określił ramowo program pracy w roku 2015.

Przedstawiłem kilka uwag i zastrzeżeń do projektu budżetu na 2015r., które zawarłem w opinii wyrażonej na sesji, uzasadniających mój głos wstrzymujący. W głosowaniu opinii Komisji okazało się że 7 członków, przy jednym nieobecnym poparło mnie jeszcze trzech radnych z Klubu „Niezależni do Powiatu”.