Dnia 14.01.2015r. Odbyło się I posiedzenie Komisji Środowiska i Rolnictwa, na którym nastąpiło ukonstytuowanie się Komisji, przedstawienie członków. Wybraliśmy Zastępce Przewodniczącego, który przedstawił wstępnie ramowy program pracy Komisji w roku 2015.

Również na tej Komisji uzasadniając moje stanowisko, przedstawiłem własne uwagi i zastrzeżenia do projektu budżetu na 2015r. Tym razem poparł mnie jeden członek, przy pozostałych głosujących za opinią pozytywną.