Sesja w dniu 18 maja br. Rada Gminy zdominowana było dwoma projektami uchwał, podjętych bez głosów przeciwnych o charakterze politycznym i ideologicznym, anty religijnym:

 1. W pierwszej w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego, wpisując się w scenariusz krucjaty totalnej opozycji przeciw PiS, wrogiej wszelkim zmianom i reformom wprowadzanych przez „Dobrą Zmianę”, których totalna krytyka głównie opiera się na fałszywych przesłankach i mitycznych faktach, nie mających żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości.

            Nie neguje prawa wyrażania przez Rada Gminy własnej opinii, w której wykazuje  troskę dobrymi rozwiązaniami, wprowadzonych w ramach zmian dokonywanych przez rząd w zakresie prawa samorządowego i przyszłego kształtu jego ustroju. O ile podejmowana jest przy otwartej kurtynie, nie przeczy prawdzie i odzwierciedla oczekiwania lokalnej wspólnoty którą reprezentuje.

            Pytanie – w jakie procedurze bądź trybie została wypracowana opinia? Czy wynika ona z konsultacji społecznej, otwartej debaty publicznej, wymiany opinii, osiągniętego w szerszej dyskusji konsensusu? – pozostało bez odpowiedzi. Prośba o wyjaśnienie na czym polega zarzut radykalizmu wprowadzanych zmian ustroju samorządowego?, w czym i jakich zapisach się ono przejawia, wskazując choć jeden konkretny przypadek czy zdarzenie, potwierdzające fakt, że w Polsce aktualnie mamy do czynienia z ograniczeniem wymienionych w przywołanym w opinii art. 62 Konstytucji RP praw obywatelskich i wolności – zostały również zlekceważone i pominięte milczeniem.

 2. W drugiej w sprawie uznania za słuszną skargę na działalność Wójta Gminy, złożonej przez laicko- ateistyczną grupę mieszkańców, sprowadzającej się do zarzutów, które de facto stanowią oskarżenie o dyskryminacje, czyli nie równego traktowana mieszkańców przez władze publiczne gminy z przyczyn ideologicznych przez organizowanie uroczystości i różnych obchodów gminnych  upamiętniających wydarzenia historyczne w dziejach naszej Ojczyzny. Działaniem klasyfikowanym jako czyn zabroniony, naruszający prawa i wolność Obywateli gwarantowanych Konstytucyjne, będący w rozumieniu kodeksu karnego – przestępstwem, które należy udowodnić w postępowaniu procesowym, toczonym przed sądem powszechnym. Rada Gminy nie ma tego rodzaju uprawnień , a tym bardziej Komisja Rewizyjna, która rozpatrując skargę na swym posiedzeniu w dniu 11.05.br.  zarekomendowała ją dla Rady pozytywnie, wnosząc o uznanie jej za zasadną.

            Do rozstrzygania i oceniania tak drażliwych społecznie kwestii natury ideologicznej leżącej
w sferze subiektywnych odczuć i wrażliwości, powołane są organa do właściwości których należy prowadzenie postępowań w tego rodzaju spraw, w których to skarżący zobowiązany jest wykazać
  istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy konkretnym zdarzeniem i czynem zabronionym jakim jest dyskryminacja, dokonanym przez skarżonego. C
iężar udowodnienia faktu, spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Tymczasem Rada Gminy przekraczając uprawnienia orzekła winę Wójta Gminy bez przeprowadzenia właściwego postępowania dowodowego, które w tego rodzaju sprawach przeprowadza się w postępowaniu procesowym prowadzonym przez Sąd.

            Skandalem jest to, że Komisja Rewizyjna przyjęła rolę prokuratora uznającego racje skarżących Wójta, zaś Rada przybrała togę sędziowską orzekając o winie w sprawach, do których nie ma żadnych upoważnień ani kompetencji. Byłem świadkiem żenującego anty katolickiego spektaklu w wydaniu radnych gminy Czerwonak, wpisującego się w nurt rugujący Boga z przestrzeni publicznej, z życia naszego Państwa zanurzonego w roku 966 w chrzcie św. ww

 3. Jedno jest pewne, ze autorem bądź współtwórcą tych projektów jest Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak Pan Marcin Wojtkowiak, który dziś bardzo wyraźnie ujawnił swe lewacko-liberalny światopoglądy. Obcy wartościom chrześcijańskim i narodowo-prawicowym poglądom Przykre jest to, że pozostali radni dają sobą manipulować i wkręcać się w projekty służce celom polityczno-ideologicznym.

            Bardzo wymownym znakiem jest fakt, że podjęcie tych dwóch uchwał nastąpiło w 73. rocznicę zwycięskiej przez Polaków Bitwy stoczonej z Niemcami pod Monte Casino we Włoszech. Smutkiem napawa ten dzień polskich żołnierzy, którzy życie poświęcili walcząc o wolną i wielką Polskę na obczyźnie, w obronie Boga, Honoru i Ojczyzny, którą dziś wolną mamy, zaś o wielką trzeba jeszcze walczyć z wrogami RP.

             Marek Pietrzyński – Rady Powiatu w Poznaniu (www.pietrzynski.pl)