Jak podają fora społecznościowe nowy ład przechodzi do natarcia. Joseph Farah z WordNetDaily (WND), konserwatywnej witryny internetowej , której jest założycielem i redaktorem naczelnym, w tekście zatytułowanym „Rewolta elit przeciw wartościom i tradycji” ostrzega przed nadchodzącą kontrofensywą globalistów. Strategia globalistów ma polegać na utworzeniu grup uderzeniowych z członków kolportacji oraz biednej, nie-białej ludności nie czującej związków z ich krajem, czyli o poglądach kosmopolitycznych, przesiąkniętych lewacko-liberalną ideologią. Przedstawiciel establishmentu przyznaje, że tego co obecnie jesteśmy świadkami, to „zorkiestrowany kryzys”, świadoma strategia „dziel i rządź” zastosowana w celu budowy nowego porządku światowego, w którym jednostka nie będzie miała żadnych praw, z wyjątkiem przywilejów nadawanych przez rząd.

Bazującego na strachu obywateli przed zmianami ekonomicznymi i napływem emigrantów. Gdzie religia sprowadzona zostanie wyłącznie do sfery prywatnych uczuć i przeżyć emocjonalnych. Zaś Wyznawane i wyrażanie jej publiczne oraz praktykowanie w imię rozwoju cywilizacji postępu (śmierci) będzie ośmieszane, poniżane i dyskredytowane w opinii publicznej. Przytępiając tym samym wrażliwość społeczną na zło.

W swej publikacji Farah nawiązuje do artykułu Jamesa Trauba, który ukazał się w czerwcowym numerze magazynu „Foreign Policy” będącego oficjalnym głosem Rady Polityki Zagranicznej (Council on Foreign Policy), think tanku doradzającego rządowi USA, którego członkami są doświadczeni politycy, byli sędziowie Sądu Najwyższego, sekretarze stanu, dyrektorzy CIA, banksterzy, prawnicy, eksperci akademiccy i wpływowi ludzie mainstream-owych mediów. CFP sprzyja globalizacji, zmniejszeniu regulacji finansowych korporacjom transportowym oraz popiera takie organizacje, jak NAFTA czy Unia Europejska.

Dzisiejszy problem wytworzony wokół TK oraz zaangażowanie się w jego obronę skorumpowanych elit koalicji rządowej PO-PSL, lewacko-liberalnych aktywistów KOD i Nowoczesnej wraz z całym establishmentem europejskim wpisuje się bardzo przejrzyście w scenariusz globalnej inwazji nowego ładu i porządku społecznego. Wypowiedzi czołowych polityków w Polsce mających wsparcie „michnikowskich” mediów zdają się wyraźnie potwierdzać zagrożenie, o którym pisze Joseph Farah. Działań typowych służących obaleniu legalnej władzy na drodze rewolucji bolszewickiej, siłowego rozwiązania z pomocą zachodniej interwencji wzorem „Targowicy”, który jest nad wyraz czytelny i oczywisty!

(Źródło – Gazeta „Warszawska” nr 37 (483) tygodnik, 16-22.09.2016r.)