W m-cu styczniu Nowego Roku nie było sesji. Stąd sesja w m-cu lutym obfitowała w liczne wnioski i interpelacje złożone przez radnych z Klubu PiS. Głównym tematem porządku obrad było przedstawienie Radzie raportu o stanie bezpieczeństwa w powiecie poznańskim w 2016 roku. Na temat działań podejmowanych przez straż pożarną mówił Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mł. Bryg. Jacek Michalak, natomiast o pracach i zadaniach wykonanych w ubiegłym roku przez policję powiedział Komendant Miejski Policji w Poznaniu, mł. insp. Maciej Nestoruk. Podczas sesji rozstrzygnięto także konkurs na najlepszy komisariat w 2016 roku w powiecie poznańskim. Pierwsze miejsce zajął w nim Komisariat Policji w Kostrzynie. Druga lokata przypadła placówce w Pobiedziskach, a trzecia – w Buku. Celem konkursu organizowanego wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu i Komendę Miejską Policji w Poznaniu jest promowanie i premiowanie najlepszych komisariatów w powiecie.

W lutym interweniowałem w sprawie nie odśnieżania chodników dróg należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. Zarząd Starostwa Powiatowego w Poznaniu stoi na stanowisku, iż obowiązek takowy należy do właściciela sąsiadującej z chodnikiem nieruchomości. W moim przekonaniu jest ono wynikiem wygodnej interpretacji, sprzecznej z duchem i literą prawa, nie uwzględniającej interesu społecznego i słusznego interesu obywateli. Niezgodnej z przepisem art. 4 pkt. 20 ustawy o drogach publicznych, który jednoznacznie określa, iż pojęcie utrzymania drogi oznacza także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej. W wielu innych orzeczeniach sądowych również dominuje opinia, że zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy, obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządu drogi. Złożyłem w tej sprawie wniosek, w którym uzasadniłem mój pogląd, na poparcie którego wskazałem osiem wyroków sądowych wydanych w prowadzonych tego rodzaju sprawach, prosząc o zweryfikowanie i zmianę dotychczasowego stanowiska reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Poznaniu.

Kolejnym wniosek, jaki złożyłem, dotyczył zaprzestania przez powiat finansowania ze środków publicznych szczepionek, przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV, pneumokokom i grypie, których efekty są bardzo wątpliwe. Pomimo szczepień przeciwko pneumokokom oraz grypie w okresie od roku 2012 odnotowano znaczący wzrost zachorowań u ich odbiorców, szczególnie w roku bieżącym. Prowadzenie powszechnych szczepień przeciwko wirusowi HPV wymaga badania oceny długoterminowej skuteczności oraz bezpieczeństwa, w celu optymalizacji sposobu realizacji programu zdrowotnego. Powiat tymczasem nie prowadząc monitoringu skuteczności i bezpieczeństwa, nie dokonuje wymaganej oceny efektywności. Powiat wydając na szczepienia środki publiczne powinien mieć przede wszystkim pewność uzyskania, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, celu i efektów ich wydatkowania. Sprawia to, że realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko HPV i jej finansowanie ze środków publicznych przebiega z naruszeniem prawa. Zaoszczędzone środki zaproponowałem przeznaczyć na finansowanie szeroko pojętej, profesjonalnej edukacji zdrowotnej, informującej o przyczynach zachorowania na raka szyjni macicy u Kobiet oraz coraz częstszego występującego u mężczyzn raka jamy ustnej (gardła). Wynikającym z obniżenie wieku inicjacji seksualnej i liberalizacja kontaktów erotycznych. Należałoby skoncentrować środki przede wszystkim na bardziej skuteczną i efektywną kampanię edukacyjną podnoszącej świadomość i poziom wiedzy o głównych czynnikach ryzyka zachorowania na tę śmiertelną chorobę oraz o konieczności przeprowadzania okresowych badań cytologicznych pogłębionych o test na DNA, oraz kolposkopie. Dzięki którym skuteczność wykrycia wirusa nowotworu w stadium przedrakowym, jest 100%. Metoda ta jest bardziej bezpieczna i mniej ryzykowana od szczepień przeciwko HPV, nie naraża bowiem ich odbiorców na mogące w przyszłości wystąpić nie do końca rozpoznane skutki uboczne stosowanego leku w postaci powikłań czy niepożądanych odczynów poszczepiennych. A co najważniejsze obejmuje większą ilość Kobiet będących w grupie ryzyka.

Ponadto, bulwersuje mnie i niepokojącym napawa fakt, że jak wynika z obowiązującego Kodeksu Przejrzystości, spółka Edictum z Poznania, będąca realizatorem programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV oraz pneumokokom w roku 2016 w Powiecie, otrzymała w roku 2015 od firmy MSD producenta szczepionki Silgard stosowanej w programie szczepień przeciwko HPV, w innych krajach znana pod nazwą Gardsil, dofinansowanie swej działalności w kwocie 215.000 zł. Natomiast Uniwersytet Akademii Medycznej w Poznaniu nie całe 50 tyś zł. Śmierdzi ono korupcją. Poinformowałem o tym Przewodniczącego Rady i Starostę Powiatu. Informacja została zlekceważona. Nie było właściwej reakcji ze strony Zarządu Powiatu w Poznaniu.
Zwróciłem się również w interpelacjach w temacie projektowanego przebiegu Północno-Wschodniej Obwodnicy dla m. Poznania, wysokości nagród finansowych za rok 2016, o ile takowe przyznane zostały dla członków zarządu, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów i samodzielnych stanowisk Starostwa Powiatowego oraz przekazanej mi drogą mailową przez firmy HETMAN Sp. z o. o. w organizacji z Poznania, która zwróciła się do mnie z prośbą o interwencje.