Szanowny Panie Prokuratorze!

Niniejszym, składam wniosek do Prokuratury Krajowej z prośbą o rozważenia wszczęcia postępowania karnego wobec senatora Tomasza Grodzkiego, sprawującego funkcje Marszałka Senatu. W mojej ocenie działanie Pana Marszałka przekraczają normy ustawowe określające uprawnienia i obowiązki funkcjonariusza publicznego, nadto działaniem swym Marszałek Senatu działa na szkodę interesu i dobra publicznego po dważając wizerunek RP w opinii międzynarodowej, co wypełnia znamiona przestępstwa określonego w a rt. 231. § 1. kk.

Uzasadnienie: Wystąpienie z wnioskiem do Prokuratora Krajowego