Sesja zwołana na dzień 25.11.2015r., rozpoczęła się do wręczenia wyróżnionym policjantom dyplomów za wzorowe wywiązywanie się ze swych zadań i obowiązków. W tym, za wykrycie sprawców kradzieży samochodów osobowych, w naszej gminie Czerwonak. Uważam, że jest to duża zasługa naszego Komendanta Policji w zarządzaniu naszym posterunkiem w Czerwonaku.

Starosta wniósł o wycofanie z porządku obrad pkt. 10 dotyczącego rozpatrzenie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach powiatu poznańskiego. Sprawa dotyczyła jeziora w Niepruszewie z którego korzystają również mieszkańcy Buku. Wiadomym było, iż matematyczna większość PO-PSL i „Zależni” od Powiatu przegłosują. Ogrom prac jaki został włożony w wypracowaniu kompromisu przez radną Zofię Dobrowolską oraz cały zespół Komisji Środowiska okazał się bez celowy, ponieważ dla osoby która spóźniła się na peron, zawiadowca stacji cofnął cały zestaw pociągu, wstrzymując jego wyjazd. Bezprecedensowe działanie, sprzeczne ze zdroworozsądkowym myśleniem. Pytanie na czyją korzyść i w czyim interesie??? Jest to przykład szanowania radnych
i ich pracy. Opinia Komisji Środowiska jednogłośnie wyrażona na ostatnim posiedzeniu była pozytywna dla projektu uchwały. Trudno jest oprzeć się wrażeniu, iż zadziałał czyiś lobbing. Pytanie – kto ma taki duży wpływ na Starostę i czym Go przekonał do takiego działania???

Na sesji została zaprzysiężona była dyr. Powiatowego Zespołu Szkół w Bolechowie, Pani Lidia Szymczak, która na wniosek Starosty głosami klubów radnych PO-PSL oraz „Zależnych” od Powiatu wybrana została do Komisji Rewizyjnej. Zgłoszeni kandydaci z Klubu radnych PIS Filip Żelazny i Marek Pietrzyński zostali odrzuceni większością głosów. Jako jedyna opozycja została tym samym pozbawiona udziału w kontroli władzy powiatowej. Z czego Starosta jest zachwycony i bardzo zadowolony. Wtóruje Mu Przewodniczący Rady, który zachowuje się jak „Wasal” swego Pana. Zapatrzony w Starostę, bacznie obserwuje jego mimikę, zdradzającego zachwyt bądź smutek. Starosta cynicznie zaproponował radnego Filipa Żelaznego jako drugą kandydaturę do Komisji Rewizyjnej, który w przypadku odrzucenia wcześniejszego odmówił, nie wyrażając zgody.

Tak więc radna Lidia Szymczak, nie przedstawiając żadnych merytorycznych kompetencji, nie mająca żadnych doświadczeń w pracy dotyczącej zakresu kontrolnego działalności jednostek samorządu terytorialnego wybrana została na zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Legitymacja PO jak kiedyś PZPR jest przepustką do awansu. Powróciło stare w nowym brzmieniu. Gratuluję, życzę powodzenia. „Po owocach ich poznacie”!

W projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu, kontrowersje wzbudził punkt, w którym planowano zakup dla Starosty samochód osobowy w kwocie 150 tyś zł. Wątpliwości zgłosił Przewodniczący klubu radnych PIS kol. Filip Żelazny, który stwierdził, iż efektywniej będzie przeprowadzenie naprawy dotychczasowego pięcioletniego samochodu za kwotę 30.000 zł. Dla Starosty jest to mało przekonywający argument, który uważa, iż korzystniejszy jest zakup dla Jego potrzeb nowego samochodu. Jest to typowy przykład myślenia urzędnika „aparatczyka”, który tym się różni od „państwowca”, że swą funkcję rozumie nie jako misję i służbę dla dobra wspólnego, tylko zawłaszczania jak najwięcej do i dla siebie.

W punkcie porządku obrad – wolnych głosów i wniosków, zgłosiłem kolejne dwa wnioski, z treścią których do zapoznania się zapraszam.

WNIOSEK_nr1

WNIOSEK_nr2