Lewactwo i liberałowie prezentujące pogląd kosmopolityczny na świat – negujący wszelkie podziały kulturowo-polityczne i terytorialne, dla których ojczyzną jest nie własne Państwo tylko świat, chcą dziś czcić święto odzyskania Niepodległości Polski w roku 1918, po 123 latach rozbiorów i niewoli, których byli sprawcami? Przecież ideowo, obchody tego święta stoją w sprzeczności z celem działania KOD, Nowoczesnej i PO, czy LGBT z ich wyznawanym światopoglądem. Ugrupowań wyznających ideologie gender, o wyraźnym szowinistycznym zabarwieniu. Organizujące marsze równości, czarne marsze propagujące „cywilizację śmierci”, szerzące nienawiść i agresję, marsze, w których wzywają do obalenia siłą legalnie wybranego w demokratycznych wyborach rządu RP.

Święto, zakorzenione w naszej kulturze, będący manifestacją idei prawicowych patriotyczno-narodowych, osadzonych głęboko w historii Polski. Nawiązujące do bogatych tradycji historycznej, powstańczych walk niepodległościowych Państwa Polskiego, zbudowanego na wartościach chrześcijańskich, przy których trwanie doprowadziło do odrodzenia Polski. Polski, zniewolonej i podzielonej w wyniku zdrady Polskiej Racji Stanu przez „targowicę”. Również dziś sprzedająca swą Ojczyznę zewnętrznym wrogom Polski, prosząc na kolanach obcych o pomoc w zwalczaniu „Dobrej Zmiany”.

Uważam, że Nowoczesna i KOD dali świadectwo prawdziwych intencji swym zachowaniem na pogrzebie „INKI”. Jak ludzie bez godności i honoru traktują innych o odmiennych poglądach. Bez szacunku dla ofiar totalitaryzmu sowieckiego, ludzi oddających swe życie za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Podobnie zachowają się w święto oddające hołd martyrologii Narodu Polskiego, obchodzone przez Obywateli miłujących swą Ojczyznę, miłujących swój Naród, utożsamiających się z nim i przyznających do swego Państwa, wyznających wartości stanowiące jej ostoję, w obronie których nie wahali się jej przodkowie oddać życie. Święto 11 listopada symbolizuje zwycięstwo dążeń Polski do samostanowienia o swoim losie, wolności i suwerenności zabranej nam przez „targowiczan”.

Wara uzurpatorom i wrogów Polski od naszych Narodowych Świętości!

Mam nadzieję, że władze nie dopuszczą do prowokacji, do zadymy, którą chcą zgotować uczciwym Polakom, ludziom dobrej woli uczniowie „szatana”!