Kicin, dnia 14 grudnia 2016 roku

 

PROKURATURA REJONOWA

Warszawa – Śródmieście

ul. Krucza 38/42

00-001 Warszawa

 

Zawiadamiający: Marek Pietrzyński,

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Niniejszym, na podstawie art. 304 § 1 k.p.k., wedle właściwości, składam zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wyczerpującego znamiona czynu określonego w art. 128 § 1 k.k. w zw. z art. 18 § 2 k.k. przez Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

UZASADNIENIE:

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak jest jednym z 13 sygnatariuszem listu otwartego, zatytułowany „Stop dewastacji Polski!” datowanego na dzień 03.12.2016 r., który to list jest skierowany do ogółu Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Kopia przedmiotowego listu stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia. Moim zdaniem, jako obywatela RP, list ten stanowi jawne nawoływanie do obalenia demokratycznie wybranych, konstytucyjnych organów władzy RP. Padają w nim sformułowania takie jak np. „…Dziś nadeszła chwila by wypowiedzieć posłuszeństwo tej władzy.”…, zaś piąty akapit listu skierowany jest bezpośrednio do ogółu obywateli, w tym funkcjonariuszy publicznych, wymiaru sprawiedliwości i resortu wojskowego, bezpośrednio wzywając do przeciwstawienia się państwowym instytucjom władzy centralnej i wypowiedzenia posłuszeństwa. Będącej aktem sprzeciwu wobec jak twierdzą sygnatariusze listu „tłamszenia wolności i demokracji” w Polsce. Zarzutów nigdy nie udowodnionych we faktach, z których je wywodzi.

Zgodnie z art. 18 § 2 k.k. odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Natomiast w myśl art. 128 § 1 k.k kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

W mojej ocenie, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak publicznie namawiając do usunięcia konstytucyjnego organu RP (tj. przestępstwa z art. 128 § 1 k.k.) spełnia znamiona tego czynu poprzez podżeganie do niego (art. 18 § 2 k.k.).

Mając powyższe na uwadze, zawiadomienie jest w pełni słuszne i zasadne, w moim przekonaniu wykazujące istnienie przesłanki do wszczęcia postępowania procesowego,
o które wnoszę do prokuratury wobec Prezydenta miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

Załączniki:
– kopia listu otwartego „Stop dewastacji Polski!”
z dnia 03 grudnia 2016 roku.

Z poważaniem

Marek Pietrzyński
– Radny Powiatu Ziemskiego w Poznaniu.