Niniejszym, my niżej podpisani składamy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prezydent Miasta Gdańska Panią Aleksandrę Dulkiewicz, w naszym przekonaniu działającej celowo i świadomie na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polski.