POWYBORCZE REFLEKSJE

Polacy w obecnych wyborach parlamentarnych wykazali wysoki stopień dojrzałości społeczno-politycznej nie dając się stłamścić „poprawności politycznej” lansowanej w polskojęzycznych mediach, w większości będących na usługach obcego kapitału, wrogiego rozwojowi naszego Państwa, budowanego na fundamencie prawdy historycznej i kulturowej opartej na …