Pismo skierowane do p. GRZEGORZ GANOWICZ

GRZEGORZ GANOWICZ
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA POZNANIA

Szanowny Panie Przewodniczący!

            Niniejszym, zwracam się uprzejmie do Pana Przewodniczącego Rady Miasta Poznania o zwołanie sesji, celem przeprowadzona debaty publicznej w sprawie przebiegu programu prowadzonego w zakresie profilaktyki zdrowotnej przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego zwanego …