Pismo skierowane do p. PIOTR BURDAJEWICZ

PIOTR BURDAJEWICZ
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W POZNANIU

Szanowny Panie Przewodniczący!

            Niniejszym, zwracam się uprzejmie do Pana Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu o przeprowadzona na sesji debaty publicznej w sprawie realizacji w powiecie programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem …