AGENTURALNA DZIAŁALNOŚĆ WAŁĘSY WYSZŁA NA JAW!

Ruch „Solidarności” był naszpikowany funkcjonariuszami SB, dowodzonymi przez Czesława Kiszczaka. Od samego początku sterowany przez Wałęsę i jemu podobnych działaczy związkowych, ludzi namaszczonych przez generała. Pamiętamy sztandarowe hasło reformatorskie ówczesnego establishmentu peerelowskiego „socjalizm TAK wypaczenia NIE”, wpisujące się w późniejszy …

CZAS ROZLICZENIA I ZAPŁATY NADSZEDŁ!

KOD – obrońca interesu potomków peerelowskich elit i byłych działaczy PZPR, którzy w dziesięciu mln. ruchu społecznym „Solidarność” stanowili nie mały odsetek masy spadkowej komunistycznej bezpieki, dziś przefarbowanych na „autorytety – uczonych w piśmie”, usiłują w tonie fałszywej narracji, kreować …