SKUTKI BREXITU!

Nie prawdą jest, twierdzenie, że wyjście Brytyjczyków z UE osłabi Europę. Unia jest formą stowarzyszeniową Państw, do której przynależność jest dobrowolna. Przeciwnicy wystąpienia z Unii demonizują skutki, strasząc negatywnymi konsekwencjami dla gospodarki Wyspiarzy, nie wskazując żadnych dowodów potwierdzających je. Stwarzanie …