Wniosek do Prokuratury Krajowej z prośbą o rozważenia wszczęcia postępowania karnego wobec Sędzi Małgorzata Gersdorf

Niniejszym, składam wniosek do Prokuratury Krajowej z prośbą o rozważenia wszczęcia postępowania karnego wobec Sędzi Małgorzata Gersdorf, sprawującej funkcje Prezes Sądu Najwyższego. W mojej ocenie działania Pani Prezes przekraczające normy konstytucyjne i ustawowe określające uprawnienia i obowiązki funkcjonariusza publicznego na …