Dwie nowe Interpelacje do Przewodniczącego Rady Powiatu

Zapraszam do zapoznania się z moimi dwoma Interpelacjami skierowanymi do Przewodniczącego Rady Powiatu.

Interpelacje