W tej sytuacji, kiedy na żadne zgłoszone zastrzeżenia i wątpliwości natury prawnej, podważające legalność działania Rady Ławniczej SO w Poznaniu, dnia 09.09.2020r. wystąpiłem ze SKARGĄ do tym razem Ministra Sprawiedliwości

Uprzejmie informuję Pana Ministra Sprawiedliwości o licznych uchybieniach i wadach formalno-prawnych popełnionych w procedurze powołania ławników oraz wyboru i działalności Rady Ławniczej w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.            

Od wielu już lat zwyczajowo w wymienionym Sądzie stosowana jest nie zdrowa praktyka obnażająca patologiczny stan samorządu ławniczego, którego źródłem jest brak jakiegokolwiek nadzoru prawnego w procedurze odebrania ślubowania i powołania ławnika, przeprowadzenia wyboru i działalności rady ławniczej, wynikającej w moim przekonaniu z pozostawienia rady ławników bez należytej obsługi prawnej przez Prezesa SO w Poznaniu.