“W moim przekonaniu błędy natury prawnej popełnione podczas przeprowadzania wyboru składu Rady Ławniczej wykazały potrzebę objęcia  jej członków niezbędnymi szkoleniami w zakresie uprawnień dotyczących pracy rady w realizacji przypisanych ustawowych zadań i obowiązków. Objęcie Rady Ławniczej należytą obsługą prawną urzędu sądu z pewnością przyczyniłoby się do podniesienia jakości pracy rady ławniczej, działającej według uchwalonego przez nią regulaminu w rozumieniu § 8 wyżej przywołanego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości”

Zachęcam do zapoznania się z pełna treścią mojego pisma z dnia 26.02.2020