Szanowni Państwo. Albo Rada Ławnicza jest wybrana zgodnie z prawem i demokratyczną procedurą w niej określoną, i tym samym jej skład jest legalnie wybrany zaś działania i decyzje podejmowania przez nią są prawomocne i ważne, albo też uchybienia prawne dokonane na etapie jej wyboru czynią z niej organ bezprawnie powołanym i wszelkie jej decyzje oraz działania są nielegalne!. Więcej informacji o moich przemyśleniach i zachowaniu pozostałych Ławników pod nieobecność Wiceprezesa znajdą Państwo w moim piśmie przesłanym do Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.