Kicin, dnia 08 grudnia 2015r.

 

Szanowna Pani SKARBNIK

Powiatu Poznańskiego

                        W nawiązaniu do rozmowy na posiedzeniu Komisji Środowiska w dniu 2 bm, zgłaszam wnioski do budżetu na 2016r., prosząc uprzejmie o ich pozytywne rozpatrzenie.

  1. Wykonanie sygnalizacji świetlnej w Promnicach, na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego/Północna/Południowa (projekt), droga nr 2406P, na której aktualnie kończona jest inwestycja.
  1. Wykonanie chodnika lub ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Poznańskiej droga nr 2407P biegnącej od ul. Rolnej w Kicinie do początku ul. Trakt (przy krzyżu).
  1. Wykonania projektu/pracy związanej z modernizacją ul. Poznańskiej w Koziegłowach, biegnącej od wysokości skrzyżowania z ul. Gdyńskiej do ul. gen. S. Taczaka, na drodze 2407P. W ramach tego zadania wykonanie na całej tej długości modernizacji chodnika najlepiej z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Planowane było wykonanie tych prac po zakończeniu etapu III drogi dojazdowej do spalarni (na terenie gminy).
  1. Wykonania naprawy mocno zdewastowanego chodniku na ul. Poznańskiej, biegnący przy posesjach domków jednorodzinnych na długości około 380m pomiędzy ul. Leśną i Krótką, jadąc w kierunku Kicina za skrzyżowaniem z ul. Piaskową do przystanku autobusowego (po prawej stronie), który oddzielony jest od jezdni pasem zieleni. Chodnik usytuowany jest w pasie drogowym na gruncie powiatowym. Stan chodnika wymaga przeprowadzenia remontu. Jego stan zagraża bowiem bezpieczeństwu pieszym.
  1. Przystąpienie do opracowania harmonogramu realizacji oraz wykonania prac związanych ze zmianą organizacji ruchu na odcinku ul. Poznańskiej, drodze nr 2407P, na wysokości Szkoły Podstawowej w Kicinie, z uwzględnieniem rozwiązań przewidywanych w projekcie ZDP proponowanych przez Zespół BRD wraz z instalacją na przejściu dla pieszych sygnalizacji świetlnej, zgodnie z wnioskiem Rady Rodziców i Dyrektora Szkoły Podstawowej im A. Cieszkowskiego w Kicinie.

 

Z poważaniem
Marek Pietrzyński