PRAWDA W OCZY KOLE i SUMIENIE BOLI.

Kolejna, osoba odmówiła mi podania ręki, stwierdzając, że obraziłem ją w swej wypowiedzi opisującej na własnej stronie internetowej przebieg XII sesji Rady Powiatu w Poznaniu. Zdaniem, której w zbyt ostrych słowach wyraziłem opinie o jej zachowaniu, przyrównując, do „psa” prowadzonego …

wnioski do budżetu na 2016r

Kicin, dnia 08 grudnia 2015r.

 

Szanowna Pani SKARBNIK

Powiatu Poznańskiego

                        W nawiązaniu do rozmowy na posiedzeniu Komisji Środowiska w dniu 2 bm, zgłaszam wnioski do budżetu na 2016r., prosząc uprzejmie o ich pozytywne rozpatrzenie.

  1. Wykonanie sygnalizacji świetlnej w Promnicach,