Niniejszym, mając wątpliwości natury prawnej podważające legalność i ważności wyboru Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Poznaniu, na kolejną kadencję 2020 2023 zwracam się z prośbą o opinię prawną sposobu jego przeprowadzenia na zebraniu ogółu Ławników w dniu 11 grudnia 2019r., w siedzibie tegoż Sądu.

Wszystkich czytelników zapraszam się do zapoznania ze złożonym pismem: Wystąpienie do Ministerstwa Sprawiedliwości