RZĄD NIE RZĄDEM STOI?

Dlaczego, bo przyzwala na znieważenia, tolerując zachowanie mające obelżywy, obraźliwy charakter, polegające na uczynieniu z Rzeczypospolitej Polskiej pośmiewiska, okazywaniu pogardy czy uwłaczaniu szacunkowi oraz czci przysługującej Narodowi oraz Rzeczypospolitej Polskiej. Istotą znamienną “znieważa” jest niemożliwość dokonania oceny takiego zachowania …