LEWE CZERWCOWE?

Pierwszy miał miejsce podczas obrad „okrągłego stołu” w 1989 roku, poprzedzonego „targowicą” w Magdalence, gdzie ustalono warunki przekazania władzy w Polsce i uwłaszczenia „postkomuny”.

Drugi odbył się podczas nocnej zmiany dokonanej w 1992 roku, dla obalaniu Rządu Jana Olszewskiego, przy …