Wyjazdowe posiedzenia Komisji Promocji i Rozwoju

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W POZNANIU

Piotr Burdajewicz

WNIOSEK

Szanowny Panie Przewodniczący!

                         Wobec licznych wyjazdowych posiedzeń Komisji Promocji i Rozwoju, zwoływanych w różnych gminach powiatu poznańskiego, zgłaszam wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o wprowadzenie zasady, iż każdorazowy wyjazd członków komisji na …